Giải bài tập SBT Địa lí 11 Bài 9: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản

Giải bài tập SBT Địa lí 11 Bài 9 Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản là tài liệu học tốt môn Địa lí 11 được eLib sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải bài tập nhanh chóng và chính xác. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

Giải bài tập SBT Địa lí 11 Bài 9: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản

1. Giải bài 1 trang 54 SBT Địa lí 11

Hoàn thành các bảng sau :

ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ TỰ NHIÊN NHẬT BẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ NHẬT BẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về ảnh hưởng của vị trí địa lí, tự nhiên và đặc điểm dân cư Nhật Bản đối với phát triển kinh tế để chỉ ra những khó khăn và thuận lợi.

Gợi ý trả lời

ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ TỰ NHIÊN NHẬT BẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ NHẬT BẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2. Giải bài 2 trang 55 SBT Địa lí 11

Dựa vào bảng dưới đây, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Nhật Bản năm 1993 và năm 2000, rút ra nhận xét.

a)  Vẽ biểu đồ

b)  Nhận xét

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đã cho để vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Nhật Bản năm 1993 và năm 2000 và rút ra nhận xét.

Gợi ý trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ tròn theo hướng dẫn.

Yêu cầu: Đúng và đầy đủ các đối tượng.

Có chú giải, tên biểu đồ

b) Nhận xét

Cơ cấu lao động phân bố không đồng đều và có sự biến đổi theo thời gian

-   Lao động trong khu vực dịch vụ (Khu vực III) chiếm tỉ trọng cao nhất, có xu hướng tăng. (Số liệu dẫn chứng).

-   Lao động trong khu vực công nghiệp (Khu vực II) chiếm tỉ trọng khá cao, có xu hướng giảm nhẹ. (Số liệu dẫn chứng).

-   Lao động trong khu vực nông nghiệp (Khu vực I) chiếm tỉ trọng thấp nhất, có xu hướng giảm. (Số liệu dẫn chứng).

⟹ Nhìn chung, lao động trong khu vực dịch vụ và công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn. 

3. Giải bài 3 trang 56 SBT Địa lí 11

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản trong từng giai đoạn khác nhau để nối cho phù hợp.

Gợi ý trả lời

4. Giải bài 4 trang 56 SBT Địa lí 11

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 - 1973 là do những nguyên nhân chủ yếu nào?

Phương pháp giải

Cần nắm rõ nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 - 1973 để trả lời.

Gợi ý trả lời

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 - 1973 là do những nguyên nhân chủ yếu sau đây:

-  Chú trọng đầu tư hiện đại hoá công nghiệp.

-   Tăng vốn.

-   Gắn liền với áp dụng kĩ thuật mới.

-  Tập trung cao độ vào phát triển các ngành then chốt, có trọng điểm theo từng giai đoạn.

-   Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng, vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những tổ chức sản xuât nhỏ, thủ công.

5. Giải bài 5 trang 56 SBT Địa lí 11

Chọn ý trả lời sai

Việc duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng ở Nhật Bản có tác dụng

A. tận dụng được sức lao động, tạo việc làm cho nhiều lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp.

B. phân tán nguồn vốn trong xã hội

C. tận dụng được nguồn nguyên liệu.

D tận dụng được các thị trường nhỏ, ở khắp các địa phương trong nước

E. giúp cho nền kinh tế trở nên linh hoạt, cơ động hơn.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ lợi ích của việc duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng ở Nhật Bản để chọn đáp án đúng.

Gợi ý trả lời

Việc duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng ở Nhật Bản có tác dụng phân tán nguồn vốn trong xã hội.

Chọn B. 

Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM