Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ từ năm 1936 đến 1939

Dựa theo cấu trúc SGK Lịch Sử 12, eLib xin chia sẻ với các bạn nội dung giải bài tập bài Phong trào dân chủ từ năm 1936 đến 1939. Với các bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ từ năm 1936 đến 1939

1. Giải bài 1 trang 102 SGK Lịch Sử 12

Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào 1936 - 1939?

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức đã học về pphong trào đấu tranh từ năm 1936 đến năm 1939 để phân tích, đánh giá và đưa ra nhận xét cụ thể. 

Gợi ý trả lời

- Về quy mô: rộng lớn, diễn ra rộng khắp cả nước, trên nhiều mặt trận. đặc biệt như phong trào Đông Dương đại hội, “đón rước”, các cuộc bãi công, hoạt động kỉ niệm Quốc tế lao động 1-5-1938.

- Về lực lượng: thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ngoài tầng lớp cơ bản là công nhân và nông dân, có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân khác có tinh thần dân chủ chống phát xít, chống chiến tranh như tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ và cả ngoại kiều ở Đông Dương.

- Về hình thức đấu tranh: đa dạng, phong phú với nhiều hình thức công khai, bán công khai.

→ Phong trào dân chủ 1936 -1939 là cuộc diễn tập lần thứ 2, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM