Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 26: Đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài 26 SGK Lịch Sử 12 dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 26: Đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

1. Giải bài 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài 26 Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội SGK Lịch sử 12 để phân tích, đánh giá. 

Gợi ý trả lời

Những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới có ý nghĩa: 

- Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

- Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.

- Tăng niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Cải thiện đời sống nhân dân.

2. Giải bài 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và tài liệu sách báo, internet để liên hệ thực tế.

Gợi ý trả lời

- Kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất, chất lượng thấp, giá cao, hiệu quả sức cạnh tranh thấp.

- Kinh tế Nhà nước chưa tương xứng với vai trò chủ đạo, kinh tế tập thế chưa mạnh.

- Hoạt động khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Tỉ lệ thất nghiệp cao, đời sống nhân dân, nhất là nông dân, ở một số vùng còn thấp.

- Tình trạng tham nhũng vẫn còn tồn tại.

- Một vấn đề bức xúc về văn hóa – xã hội còn chậm được giải quyết.

- Đảng và nhân dân ta phải tiếp tục phấn đấu vươn tới đỉnh cao mới theo con đường Xã hội chủ nghĩa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM