Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Nội dung hướng dẫn Giải bài tập Sử 12 Bài 19 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

1. Giải bài 1 trang 145 SGK Lịch sử 12

Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế - tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu – đông 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954. 

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài 19, lựa chọn những thắng lợi tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng. 

Gợi ý trả lời

Quân sự:

- Cuối 1950 đến giữa 1951: Các chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ ⇒ Đây là các chiến dịch tiến công có qui mô lớn, đánh vào vùng trung du và đồng bằng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch

- Từ năm 1951 - 1952: Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân ⇒ Ta giải phóng khu vực Hòa Bình - sông Đà rộng 2000 km2 với 15 vạn dân, căn cứ du kích mở rộng từ Bắc Giang xuống Hòa Bình.

- Năm 1952: Chiến dịch Tây Bắc thu- đông ⇒ Ta giải phóng 28.000 km2 với 25 vạn dân gồm Nghĩa Lộ, Sơn la (trừ Nà sản), Yên Bái, 4 huyện ở Lai Châu, hai huyện ở Yên Bái; phá âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của địch.

- Năm 1953: Chiến dịch Thượng Lào xuân hè ⇒ Giải phóng Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phong Xa-lì với trên 30 vạn dân. Phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, từ 1951 đến 1953 ở Trung và Nam Bộ ta đã tận dụng chiến tranh du kích, tiêu hao sinh lực địch, phá hủy cơ sở kinh tế của chúng.

Chính trị - Ngoại giao:

- Từ ngày 11 đến 19/2/1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng.

- Từ ngày 3 đến 7/3/1951: Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt

- Ngày 11/03/1951: Thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào, tăng cường khối đoàn kết ba nước  đấu tranh chống Pháp và can thiệp Mỹ.

Kinh tế - Tài chính:

- Năm 1953:

  • Sản xuất 2,7 triệu tấn thóc, hơn  65 vạn  tấn hoa màu
  • sản xuất được 3.500 tấn vũ khí đạn dược, cung cấp tạm đủ thuốc men, quân trang, quân dụng.
  • Chấn chỉnh thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.
  • Bồi dưỡng sức dân và phát động giảm tô, cải cách ruộng đất: 5 đợt giảm tô, 1 đợt cải cách ruộng đất.
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM