Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách SGK Lịch sử 12 Các nước Đông Bắc Á trang 25 được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

1. Giải bài tập 1 trang 25 SGK Lịch sử 12

Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Phương pháp giải

Dựa vào SGK bài 3 (trang 19-24) để lập niên biểu sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Gợi ý trả lời

- Năm 1948: Thành lập Đại hàn Dân quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

- Tháng 10/1949: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

- Tháng 6/1950 - 7/1953: Diễn ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên.

- Tháng 7/1953: Hai miền Triều Tiên kí Hiệp định đình chiến ở Bàn Môn Điếm.

- Tháng 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới, mở đầu công cuộc cải cách về kinh tế - xã hội.

- Năm 2000: Ký hiệp định hòa hợp giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên

2. Giải bài tập 2 trang 25 SGK Lịch sử 12

Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000. 

Phương pháp giải

Dựa vào SGK trang 20 – 24 những nội dung chính của lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000 để trả lời bài tập này.

Gợi ý trả lời

- Ngày 1/10/1949: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.

- Từ năm 1953 đến năm 1957: Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên

- Từ năm 1959 đến năm 1978: Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.

- Từ năm 1978 đến năm 2000: Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM