Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển KT-XH ở miền Bắc, giải phóng miền Nam

Dựa theo nội dung SGK Lịch Sử 12 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập trang 198 Sử 12. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích với các em học sinh.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển KT-XH ở miền Bắc, giải phóng miền Nam

1. Giải bài 1 trang 198 SGK Lịch sử 12

Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Phương pháp giải

Lựa chọn những sự kiện quan trọng nhất thuộc bài 21, 22 SGK Lịch sử 12 về công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhà nước ta để lập bảng.

Gợi ý trả lời

- Ngày 21 - 7 - 1954: Ký Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

- ừ năm 1959 - 1960: Phong trào “Đồng khởi” thắng lợi, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, làm phá sản “Chiến lược Aixenhao”.

- Ngày 20 - 12 - 1960: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời làm nhiệm vụ đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mĩ - Ngụy.

- Tháng 9 - 1960: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

- Năm 1961 - 1965: Đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

- Năm 1965 - 1968: Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

- Năm 1968: Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân giành thắng lợi

- Năm 1969 - 1973: Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

- Năm 1972: Tổng tiến công chiến lược thắng lợi. 

- Năm 1973: Thắng Mĩ trận “Điện Biên Phủ trên không”.

- Ngày 21 - 7 - 1973: Ký kết Hiệp định Pari

2. Giải bài 2 trang 198 SGK Lịch sử 12

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).

Phương pháp giải

Dựa vào những kiến thức đã học để lựa chọn những sự kiện quan trọng về những thành tựu cơ bản của nhân dân miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống phá hoại của Mĩ và hậu phương chi viện cho miền Nam thuộc bài 21, 22 SGK Lịch sử 12 để trả lời. 

Gợi ý trả lời

Giai đoạn 1954 - 1960:

- Hoàn thành cải cách ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”, khôi phục và phát triển kinh tế.

Giai đoạn 1961 - 1965:

- Trên mặt trận kinh tế: đạt được những thành tựu nhất định về nông nghiệp, công nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), bước đầu xây dựng nền móng của chủ nghĩa xã hội.

- Cung cấp một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, cán bộ, chiến sĩ cho tiền tuyến miền Nam.

Giai đoạn 1965 - 1968:

- Trên mặt trận kinh tế:

+ Nông nghiệp: tăng diện tích đất canh tác, sản lượng lúa tăng, nhiều hợp tác xã đạt “ba mục tiêu”.

+ Công nghiệp: đáp ứng nhu cầu thiết yếu của chiến đấu, sản xuất và đời sống; công nghiệp địa phương và quốc phòng đều phát triển.

- Trên mặt trận quân sự: chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ giành thắng lợi.

- Chi viện cho miền Nam:

+ Miền Bắc luôn là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến miền Nam về sức người và sức của.

+ Xây dựng tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam trên bộ và trên biển, nối liền hậu phương với tiền tuyến.

+ Cung cấp hàng vạn cán bộ, trang bị về mặt vật chất như thuốc men, đạn dược... cho miền Nam.

Giai đoạn 1969 - 1973:

- Kinh tế miền Bắc cơ bản được khôi phục, hệ thống thủy nông, mạng lưới giao thông, công trình văn hóa, giáo dục, y tế phát triển.

- Chống chiến tranh phá hoại của Mĩ ra miền Bắc lần thứ hai năm 1972, buộc Mĩ phải Hiệp định Pari ngày 27 - 1 - 1973.

- Chi viện cho tiền tuyến miền Nam: hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn, nhân viên kĩ thuật, vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm... chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng sau khi chiến tranh kết thúc.

Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM