Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc

Nội dung hướng dẫn Giải bài tập Lịch Sử 12 Bài 20 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc

1. Giải bài 1 trang 156 SGK Lịch sử 12

Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài 20 SGK Lịch sử 12 về chiến dịch Điện Biên Phủ và hiệp định Giơnevơ năm 1954 để phân tích và chứng minh. 

Gợi ý trả lời

- Chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava. Đây là quân bài cuối cùng của Pháp, Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

- Phá vỡ được tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, “pháo đài bất khả xâm phạm” của Pháp.

- Đây là trận đánh được quân và dân ta chuẩn bị chu đáo với tinh thần: tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng.

- Thắng lợi quân sự lớn nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã quyết định đến thắng lợi ngoại giao trên bàn đàm phán, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ.

→ Như vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta, góp phần quyết định vào thắng lợi trên bàn đàm phán ở Hội nghị Giơnevơ.

Sai lầm và chú ý:

Chứng minh đặt trong mối quan hệ mật thiết giữa thắng lợi trên mặt trận quân sự và thắng lợi trên mặt trận ngoại giao.

- Thắng lợi trên mặt trận quân sự góp phần quan trọng đưa đến thắng lợi trên mặt trận ngoại giao.

- Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao phản ánh kết quả thắng lợi trên mặt trận quân sự.

2. Giải bài 2 trang 156 SGK Lịch sử 12

Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 - 1954).

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài 20 trong SGK Lịch sử 12 về cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 để lập bảng. 

Gợi ý trả lời

- Tháng 2/1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

- Từ năm 1950 đến năm 1951: Chiến dịch Trung du, Chiến dịch đường số 18, chiến dịch Hà Nam Ninh.

- Đông - xuân 1951-1952: Chiến dịch Hòa Bình.

- Thu- đông năm 1952: Chiến dịch Tây Bắc.

- Xuân - hè năm 1953: Chiến dịch Thượng Lào.

- Tháng 9/1953: Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương họp ở Việt Bắc để bàn về kế hoạch quân sự trong Đông xuân 1953 – 1954.

- Đông – xuân năm 1953 - 1954: Thực hiện các cuộc tiến công chiến lược.

- Năm 1954: Chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Ngày 21/7/1954: Ký kết Hiệp định Giơnevơ

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM