Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

Nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức về Giao tiếp với hệ điều hành, eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải SGK bài 12 môn Tin 10 dưới đây. Tài liệu gồm 7 bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

1. Giải bài 1 trang 71 SGK Tin học 10

Tệp là gì?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 1 trang 64 SGK Tin học 10 để trả lời.

Hướng dẫn giải

Tệp là một tập hợp các thông tin có liên quan với nhau, được mã hóa và tổ chức lưu trữ ở bộ nhớ ngoài.

2. Giải bài 2 trang 71 SGK Tin học 10

Vì sao có thể nói "Cấu trúc thư mục có dạng cây".

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã được học và nội dung mục 1. Tệp và thư mục được trình bày ở trang 64, 65 SGK Tin học 10 để phân tích và đưa ra lời giải thích phù hợp.

Hướng dẫn giải

Cây thư mục có dạng cây bởi vì mỗi thư mục coi như một cành, mỗi tệp là một lá. Lá phải thuộc về một cạnh nào đó. Mỗi cành ngoài là có thể có các cành con.

3. Giải bài 3 trang 71 SGK Tin học 10

Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã được học và nội dung mục 1. Tệp và thư mục được trình bày ở trang 64, 65 SGK Tin học 10 để phân tích và đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Qui tắc đặt tên trong Windown là:

- Tên tệp không quá 255 kí tự,  thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng và được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;)

- Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử đúng để phân loại tệp;

- Tên tệp không được chứa một trong các kí tự sau: \ / :*?"<> |

Ba tên tệp đúng và hai tên tệp sai trong Windown:

- Ba tên đúng:

+ Baitap.xls

+ hoso.pas

+ luutru.doc

- Ba tên sai:

+ Lopl 1A. (Sai vì kết thúc bằnẹ dấu chấm)

+ C?Def.gh.MP3 (Sai vì trong  tên chứa kí tự ?)

+ 234*abcd”555 (Sai vì trong tên có kí tự * và kí tự”)

4. Giải bài 4 trang 71 SGK Tin học 10

Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được học và nội dung mục 2. Hệ thống quản lí tệp được trình bày ở trang 66, 67 SGK Tin học 10 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Không thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục. Vì hệ thống nhận dạng phần tên theo 66 kí tự đầu của tên và không phân biệt chữ hoa chữ thường nên hai tên Bao_cao và BAO_CAO sẽ giống nhau. Phần đuôi (.txt và .TXT) cũng sẽ được coi là giống nhau.

5. Giải bài 5 trang 71 SGK Tin học 10

Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2. Hệ thống quản lí tệp được trình bày ở trang 66, 67 SGK Tin học 10 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Các đặc trưng của hệ thống quản lý, đó là:

- Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao, làm cho hiệu suất chung của hệ thống không bị phụ thuộc nhiều vào tốc độ của thiết bị ngoại vi;

- Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin;

- Độc lập giữa phương pháp lưu trữ và phương pháp xử lí;

- Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả;

- Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình.

6. Giải bài 6 trang 71 SGK Tin học 10

Hãy chỉ ra tên tệp hợp lệ trong hệ điều hành Windows trong các tên sau:

A) X.Pas.P;                              

B) U/I.DOC;                               

C) HUT.TXT-BMP;

D) A.A-C.D;                            

E) HY*O.D;                               

F) H T H.DOC.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã được học và nội dung mục 1. Tệp và thư mục được trình bày ở trang 64, 65 SGK Tin học 10 để phân tích và đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Tên ở mục A, B, C, D, F hợp lệ.

Tên ở mục E sai vì chứa kí tự *.

7. Giải bài 7 trang 71 SGK Tin học 10

Cho cây thư mục như hình 33, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip,...

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được học và nội dung mục 2. Hệ thống quản lí tệp được trình bày ở trang 67 SGK Tin học 10 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Đường dẫn đến các tệp là như sau:

C:\Downloads\luu\happybirthday.mp3;

C:\Downloads\EmHocToan.zip

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM