Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

Nội dung bài tập 1, 2, 3 trang 51 SGK môn Tin học 10 được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây sẽ giúp các em ôn tập và củng cố thật tốt nền tảng kiến thức để giải quyết các bài toán trên máy tính. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

1. Giải bài 1 trang 51 SGK Tin học 10

Hãy nêu tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được học kết hợp với nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 47 SGK Tin học 10 để trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Một bài toán có thể được biểu diễn bởi nhiều thuật toán, việc chọn lựa thuật toán thích hợp sẽ giúp cho quá trình viết chương trình đơn gián hom và máy tính thực hiện với thời gian nhanh hơn. Vì vậy, có ba tiêu chuẩn cơ bản lựa chọn thuật toán đó là:

- Thuật toán có độ phức tạp thời gian nhỏ nhất (thực hiện chương trình trong thời gian ngắn nhất)

- Số lượng ô nhớ sử dụng ít nhất

- Viết chương trình cho thuật toán dễ hiểu, đơn giản nhất

2. Giải bài 2 trang 51 SGK Tin học 10

Hãy nêu nội dung và mục đích của bước hiệu chỉnh khi giải bài toán trên máy tính.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung chính ở mục 4 trang 50 SGK Tin học 10 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Nội dung và mục đích của bước hiệu chỉnh khi giải bài toán trên máy tính:

- Nội dung của bước hiệu chỉnh:

+ Chạy thử chương trình với các bộ test tiêu biểu phụ thuộc vào đặc thù của bài toán để phát hiện các lỗi cú pháp, lỗi cấu trúc...

+ Nếu phát hiện chương trình sai, sửa chương trình rồi chạy thử lại, quá trình tiếp tục cho đến khi không phát hiện lỗi nào nữa

- Mục đích của bưởc hiệu chỉnh:

+ Khi chương trình hoàn thành, vẫn có thể có nhiều lỗi chính tả, lỗi sai cú pháp ngôn ngữ lập trình, lỗi mô tả thuật giải... Nhờ có bước hiệu chỉnh ta có thể sửa lại chương trình đúng với yêu cầu của bài toán

3. Giải bài 3 trang 51 SGK Tin học 10

Hãy viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các test tiêu biểu.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã được học và nội dung bài 6 Giải bài toán trên máy tính SGK Tin học 10 để tiến hành viết thuật toán.

Hướng dẫn giải

Thuật toán giải phương trình ax + b = 0

Mô tả thuật toán bằng liệt kê tuần tự:

- Bước 1: Nhập hai số thực a, b

- Bước 2. Nếu a = 0

+ Bước 2.1. Nếu b ≠0 thì thông báo phương trình vô định, rồi kết thúc.

+ Bước 2.2. Nếu b = 0 thì gán x ← 0 rồi chuyển sang bước 4.

- Bước 3:  x ← -b/a

- Bước 4. Đưa ra nghiệm X, rồi kết thúc

Đề xuất các test tiêu chuẩn:

- Để xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra, ta sử dụng ba bộ test như sau:

+ a = 0, b = 1 (kiểm tra trường hợp phương trình vô định)

+ a = 0, b = 0 (kiểm tra trường hợp nghiệm x=0)

+ a = 3, b = 6 (kiểm tra trường hợp nghiêm , y = -b/a)

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM