Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 14: Một số khái niệm cơ bản

Nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo để các em học thật tốt môn Tin 10, eLib xin giới thiệu đến các em nội dung giải bài 14 SGK dưới đây. Tài liệu này bao gồm nhiều 6 bài tập, sẽ giúp các em tự luận tập, ôn luyện kiến thức. Đồng thời, mỗi bài tập đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả để rút ra cho mình những bài học bổ ích. Chúc các em học tập tốt!

Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 14: Một số khái niệm cơ bản

1. Giải bài 1 trang 98 SGK Tin học 10

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung mục 1. Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản được trình bày ở trang 92 SGK Tin học 10 để phân tích và đưa ra câu trả lời

Hướng dẫn giải

Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, đó là:

- Nhập và lưụ trữ văn bản;

- Sửa đổi văn bản, bao gồm sửa đổi kí tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản.

- Trình bày văn bản;

- Một số chức năng khác: tìm kiếm và thay thế; tạo bảng và thực hiện tính toán, sắp xếp dữ liệu trong bảng,..

2. Giải bài 2 trang 98 SGK Tin học 10

Giải thích lí do vì sao cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản, chẳng hạn vì sao các dấu phẩy, chấm, hai chấm, chấm phẩy,… phải gõ sát vào kí tự cuối cùng của từ trước đó?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung mục 2 được trình bày ở trang 95 SGK Tin học 10 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Ta cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản bởi vì đề văn bản được nhất quán, có hình thức hợp lí, thẩm mĩ cao và tránh trường hợp câu văn và dấu ngắt câu ở hai dòng khác nhau.

3. Giải bài 3 trang 98 SGK Tin học 10

Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có những gì?

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung được trình bày ở mục 3 trang 96 SGK Tin học 10 để phân tích và đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có:

- Chương trình gõ tiếng Việt (Vietkey, Unikey...), bộ phông chữ tiếng Việt (.VnTime, .VnArial..., VNI-Times, VNI-Helv.... ,Times New Roman, Arial, Tahoma...) (cần bật chức năng gõ tiếng Việt).

- Ngoài ra ngầm định là đã phải có bộ mã tiếng Việt (TCVN3 (hay ABC), VNI...).

4. Giải bài 4 trang 98 SGK Tin học 10

Hãy viết dãy kí tự cần gõ theo kiểu Telex (hoặc VNI) để nhập câu "Trong đầm gì đẹp bằng sen".

Phương pháp giải

Từ nội dung mục 3 được trình bày ở trang 96 SGK Tin học 10 và các kiến thức đã được học để đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Dãy kí tự cần gõ theo kiểu TELEX: Trong ddaamf gif ddepj bawngf sen.

Dãy kí tự cần gõ theo kiểu TELEX: Tong d9a6m2 gi2 d9ep5 ba8ng2 sen.

5. Giải bài 5 trang 98 SGK Tin học 10

Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu Telex sau:

Mays tinhs laf mootj thieets bij khoong theer thieeus trong coong vieecj vawn phongf thowif nay.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung được trình bày ở mục 3 trang 96 SGK Tin học 10 và các kiến thức đã được học để đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Ta có được đoạn gõ kiểu Telex là:

Máy tính là một thiết bị không thể thiếu trong công việc văn phòng thời nay.

6. Giải bài 6 trang 98 SGK Tin học 10

Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu VNI sau:

Chie6n1 tha8ng1 D9ie6n5 Bie6n Phu3 lu7ng2 la6y4 na8m cha6u, cha6n1 d9o6ng5 d9ia5 ca6u2.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được học và nội dung mục 3 được trình bày ở trang 96 SGK Tin học 10 để đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Ta có được tiếng Việt đoạn gõ kiểu VNI là:

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM