Giải bài tập SGK Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập trang 33 SGK môn Tin học 8 bên dưới đây. Tài liệu được tổng hợp và biên soạn với nội dung đầy đủ, chi tiết sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về sử dụng biến trong chương trình. Chúc các em học tập thật tốt!

Giải bài tập SGK Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

1. Giải bài 1 trang 32 SGK Tin học 8

Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?

a) A:= 4;

b) X = 3242;

c) X:= '3242';

d) A:= 'Ha Noi';

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 2 trang 30 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

a) A:= 4; Hợp lệ

b) X = 3242; Không hợp lệ (vì 3242 là số mà X là biến kiểu xâu)

c) X:= '3242'; Hợp lệ

d) A:= 'Ha Noi'; Không hợp lệ (vì Hà Nội là xâu mà A là biến kiểu số thực)

2. Giải bài 2 trang 32 SGK Tin học 8

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng. Cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân, các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày bài 4 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra so sánh.

Hướng dẫn giải

Sự khác nhau giữa biến và hằng:

- Biến:

+ Giá trị của biến có thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình

+ Biến được khai báo bằng từ khóa Var

+ Ví dụ: Var  a,b : integer;

- Hằng:

+ Giá trị của hằng được giữ nguyên trong suốt quá trình thực hiện chương trình

+ Hằng được khai báo bằng từ khóa Const

+ Ví dụ: Const pi = 3.14;

3. Giải bài 3 trang 32 SGK Tin học 8

Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không? Tại sao?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 4 trang 32 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Không thể gán được, vì một tên hằng không thể nhận một lúc hai giá trị. Chương trình sẽ báo lỗi.

4. Giải bài 4 trang 32 SGK Tin học 8

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

a) Var  Tb:Real;

b) Var  4Hs:Integer;

c) Const  x:Real;

d) Var  R=30; 

Phương pháp giải

Dựa các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 2 trang 30 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

a) Var  Tb:Real; Đúng

b) Var  4Hs:Integer; Sai, vì tên biến không hợp lệ( tên biến bắt đầu bằng số)

c) Const  x:Real; Sai, vì từ khoá khai báo biến không hợp lệ( thay bằng Var)

d) Var  R=30; Sai, vì R = 30 là khai báo hằng

5. Giải bài 5 trang 32 SGK Tin học 8

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng:

Var a, b := Integer;

Const  c := 3;

Begin

         a: = 200       

         b : = a / c ;

         Write (b);

Readln;

End.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung được trình bày ở mục 3 trang 31 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Sửa lại chương trình trên cho đúng:

Var a, b : Integer;

Const  c =3;

Begin

         a: = 200;

         b : = a / c ;

         Write (b);

Readln;

End.

6. Giải bài 6 trang 32 SGK Tin học 8

Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải bài toán dưới đây:

a) Tìm diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên được nhập từ bàn phím).

b) Tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở bài 4 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời thích hợp.

Hướng dẫn giải

a) Var  a , h, S: Real;

b) Var  C , d, a, b: Integer;

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM