Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì trung đại ở Châu Âu

eLib xin giời thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập SBT trang 9-11 về cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì trung đại ở Châu Âu được trình bày một cách đầy đủ, chi tiết bên dưới đây. Tài liệu gồm 4 bài tập với phương pháp và hướng dẫn giải sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức một cách hiệu quả nhất. Mời các cùng em tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì trung đại ở Châu Âu

1. Giải bài 1 trang 9 SBT Lịch sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. Anh.       

B. Pháp.     

C. Ý.           

D. Hi Lạp.

Câu 2: Các nhà Văn hoá Phục hưng tiêu biểu là

A. Ra-bơ-le, Đê-các-tơ, Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

B. Hô-me, Ta-lét, Pi-ta-go.

C. Khổng Tử, Mạnh Tử.

D. Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê.

Câu 3: Những nước đi đầu trong phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Đức, Thuỵ Sĩ.

B. Anh, Pháp,

C. Bỉ, Hà Lan.                                        

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Câu 4: Người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Lu-thơ.         

B. Can-vanh. 

C. Sếch-xpia.    

D. Cô-péc-ních.

Câu 5: Kết quả của Cải cách tôn giáo là

A. thủ tiêu được tôn giáo Cũ

B. Ki-tô giáo bị chia làm hai phái: Cựu giáo và Tân giáo (tôn giáo cải cách) 

C. hình thành một tôn giáo hoàn toàn mới.

D. chế độ phong kiến bị lật đổ

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở bài 3 về cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì trung đại ở Châu Âu SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Ví dụ: Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là Ý.       

Hướng dẫn giải

1.C            2.A

3.A             4.A             5.B

2. Giải bài 2 trang 10 SBT Lịch sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Thời trung đại, Ki-tô giáo là hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, thần thánh là các nhân vật trung tâm, kinh thánh nhà thờ là chân lí, giá trị của con người và quyền con người bị hạ xuống mức thấp nhất.

2. ☐ Thời hậu kì trung đại, giai cấp tư sản hình thành, có thế lực lớn về kinh tế và chính trị. Họ muốn xây dựng nền văn hoá mới và thực hiện cải cách Ki-tô giáo cho phù hợp với giai cấp tư sản.

3. ☐ Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng là phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao giá trị con người.

4. ☐ Lu-thơ là một tu sĩ người Thuỵ Sĩ, còn Can-vanh là một mục sư người Đức.

5. ☐ Cuộc Cải cách tôn giáo đã tác động trực tiếp, làm bùng lên cuộc "Chiến tranh nông dân Đức".

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở bài 3 trang 8-10 SGK Lịch sử 7 để phân tích và trả lời.

Ví dụ: Thời trung đại, Ki-tô giáo là hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, thần thánh là các nhân vật trung tâm, kinh thánh nhà thờ là chân lí, giá trị của con người và quyền con người bị hạ xuống mức thấp nhất → Đúng

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 3, 5 

Sai: 2, 4

3. Giải bài 3 trang 10 SBT Lịch sử 7

Hãy hoàn thiện các sơ đồ sau:

Câu 1:

Câu 2:

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và dựa vào nội dung chính được trình bày ở bài 3 trang 8-10 SGK Lịch sử 7 để trả lời.

- Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là I-ta-li-a.

- Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô

- Đề cao giá trị con người

- Đề cao khoa học tự nhiên

- Tác giả tiêu biểu: Ra-bơ-le, Đê-các-tơ, Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Sếch-xpia là nhà soạn kịch vĩ đại,...

Hướng dẫn giải

Câu 1: Phong trào Văn hóa Phục hưng

- Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là I-ta-li-a. Từ đây, phong trào đã lan nhanh sang các nước Tây Âu và trở thành một trào lưu rộng lớn.

- Ý nghĩa:

+ Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.

+ Là "cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại", mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hoá châu Âu và văn hoá nhân loại.

- Nội dung chính:

+ Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến. Giờ đây thần thánh không còn là những nhân vật trung tâm trong các tác phẩm văn học, Kinh thánh của nhà thờ không còn là chân lí.

+ Đề cao giá trị chân chính của con người; con người phải được tự do phát triển.

+ Văn hoá Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

- Tác giả tiêu biểu: 

+ Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học;

+ Đê-các-tơ vừa là nhà toán học xuất sắc, vừa là nhà triết học lớn;

+ Lê-ô-na đơ Vanh-xi vừa là hoạ sĩ thiên tài, vừa là kĩ sư nổi tiếng;

+ Sếch-xpia là nhà soạn kịch vĩ đại,...

Câu 2: Cải cách tôn giáo

- Nguyên nhân: 

+ Giáo hội bóc lột nhân dân.

+ Hệ tư tưởng của Giáo hội phong kiến cản trở sự phát triển của văn hóa, khoa học.

+ Sự tồn tại của Giáo hội cản trở sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản.

- Phong trào cải cách tôn giáo khởi đầu ở Đức và lan sang các nước Tây Âu.

- Đại diện tiêu biểu:Lu-thơ, Can-vanh.

- Nội dung chính:

+ Kịch liệt phê phán những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, phủ nhận sự thống trị của Giáo hội.

+ Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

+ Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

- Tác động:

+ Đạo Ki-tô bị phân thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki-tô cũ và Tân giáo, mâu thuẫn và xung đột với nhau.

+ Làm bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.

4. Giải bài 4 trang 11 SBT Lịch sử 7

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì? Em hiểu thế nào về phong trào Văn hoá Phục hưng?

Phương pháp giải

Xem lại mục 1.Phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỉ XIV-XVII) trang 8 SGK Lịch sử 7 để trả lời.

- Trật tự xã hội đã lạc hậu.

- Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị xã hội.

Hướng dẫn giải

- Nguyên nhân:

+ Trật tự xã hội phong kiến và giáo hội Ki-tô đã lạc hậu, cản trở sự phát triển của xã hội

+ Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị xã hội, nên đấu tranh, mở đầu trên lĩnh vực văn hoá.

- Phong trào Văn hoá Phục hưng do giai cấp tư sản tiến hành ở Tây Âu vào thế kỉ XIV - XVII, chống Giáo hội, đề xướng nền văn hoá mới dưới danh nghĩa làm sống lại tinh thần văn hoá Hi Lạp - Rô-ma cổ đại.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM