Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Gửi đến các em nội dung giải bài tập SBT bài 27 môn Lịch sử 7 được eLib biên soạn và tổng hợp bên dưới đây. Tài liệu gồm 5 câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kĩ năng có đáp án và phương pháp giải chi tiết để các em tham khảo. Tài liệu giúp các em kiểm tra năng lực của bản thân cũng như đúc rút thêm kinh nghiệm làm bài. Cùng cố gắng để đạt kết quả cao nhé!. Chúc các em thành công.

Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

1. Giải bài 1 trang 93 SBT Lịch sử 7

Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm

A. 1801.      

B. 1802.

C. 1804       

D. 1806.

Câu 2: Niên hiệu đầu tiên của nhà Nguyễn là

A. Gia Long.

B. Minh Mạng

C. Triệu Trị.

D. Tự Đức.

Câu 3: Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ luật

A. Quốc triều hình luật.  

B. Hình luật.

C. Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long). 

D. Hình thư.

Câu 4: Trong công cuộc khai hoang của các vua triều Nguyễn, hai huyện miền ven biển Bắc Thành được lập nên gồm

A. Kiến Xương và Tiền Hải (Thái Bình).

B. Tiền Hải và Thái Thuỵ (Thái Bình),

C. Kiến Xương và Vũ Thư (Thái Bình)

D. Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình).

Câu 5: Chính sách của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây là gì?

A. Không cho người phương Tây mở cửa hàng, chỉ được phép ra vào một số cảng đã quy định.

B. Chỉ giao lưu buôn bán với thương nhân một số nước phương Tây.

C. Thực hiện chính sách "đóng cửa", khước từ mọi sự trao đổi buôn bán.

D. Chỉ đặt quan hệ buôn bán với thương nhân Pháp.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Ví dụ: Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm 1806.

Hướng dẫn giải

1.D             2.A

3.C             4.D            5.A

2. Giải bài 2 trang 94 SBT Lịch sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Trong những năm 1815 - 1832, nhà Nguyễn chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Thừa Thiên).

2. ☐ Để kịp thời chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương, nhà Nguyễn đã cho thiết lập một hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau.

3. ☐ Dưới thời Nguyễn, chế độ quân điền tiếp tục được duy trì nên có tác dụng phát triển nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.

4. ☐ Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội, Gia Định... và thu hút thợ giỏi từ các địa phương tập trung về sản xuất trong các công xưởng của nhà nước.

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Kinh tế dưới triều Nguyễn trang 136 và nội dung mục 1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn trang 139 SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra lựa chọn đúng, sai.

Ví dụ: Để kịp thời chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương, nhà Nguyễn đã cho thiết lập một hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau → Đúng

Hướng dẫn giải

Đúng: 2, 4

Sai: 1, 3

3. Giải bài 3 trang 94 SBT Lịch sử 7

Điền nội dung là những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn vào bảng sau.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được trình bày ở mục 1.Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền trang 134 SGK Lịch sử 7 để phân tích và hoàn thành bảng hệ thống.

Ví dụ: Triểu đình trung ương: Vua đứng đầu, trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 95 SBT Lịch sử 7

Hoàn thành thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn dưới thời Nguyễn?

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức được trình bày ở mục 2. Các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại nhà Nguyễn trang 139 SGK Lịch sử 7 để trả lời.

Có 4 cuộc khởi nghĩa lớn dưới thời Nguyễn:

- Khởi nghĩa Phan Bá Vành

- Khởi nghĩa Nông Văn Vân

- Khởi nghĩa Lê Văn Khôi

- Khởi nghĩa Cao Bá Quát

Hướng dẫn giải

- Phan Bá Vành (1821 -1827):

+ Địa bàn hoạt động: Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quảng Yên

+ Lực lượng tham gia: nông dân

- Nông Văn Vân (1833 -1835):

+ Địa bàn hoạt động: miền núi Việt Bắc

+ Lực lượng tham gia: Nông Văn Vân cùng một số tù trưởng tập hợp dân chúng nổi dậy.

- Lê Văn Khôi (1833 - 1835): 

+ Địa bàn hoạt động: Phiên An (Gia Định)

+ Lực lượng tham gia: nông dân

- Cao Bá Quát (1854 - 1856):

+ Địa bàn hoạt động: Hà Nội, Bắc Ninh

+ Lực lượng tham gia: ông cùng một số bè bạn tập hợp nông dân và các dân tộc miền trung du

5. Giải bài 5 trang 95 SBT Lịch sử 7

Công cuộc khai hoang dưới thời Nguyễn được thực hiện và có tác dụng như thế nào?

Phương pháp giải

Từ nội dung mục 2. Kinh tế dưới triều Nguyễn trang 136, 137 SGK Lịch sử 7 để phân tích.

- Nhà nước quan tâm đến việc khai hoang → tăng diện tích đất canh tác.

- Chiêu mộ dân lưu vong khai phá miền ven biển

Hướng dẫn giải

- Việc khai hoang được nhà nước rất chú ý quan tâm. Các biện pháp di dân và lập đồn điền được tiến hành ở nhiều tỉnh phía Bắc và phía Nam.

- Nhà Nguyễn phong chức Doanh điền sứ để chiêu mộ dân lưu vong khai phá miền ven biển, lập nên các huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình) và hàng trăm đồn điền ở các tỉnh Nam Kì.

- Việc khai hoang đã tăng diện tích đất canh tác.

Ngày:26/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM