Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 26 bao gồm 4 bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức về quá trình dựng nước của vua Quang Trung. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

1. Giải bài 1 trang 89 SBT Lịch sử 7

Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở

A. Thăng Long.

B. Phú Xuân (Huế).

C. Hoa Lư (Ninh Bình)

D. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).

Câu 2: Để phát triển công thương nghiệp, Quang Trung đã có biện pháp                  

A. bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế, đề nghị nhà Thanh "mở cửa ải, thông chợ búa".

B. mở thêm chợ búa.

C. thực hiện chính sách "đóng cửa", không thông thương với bên ngoài.

D. mở thêm nhiều làng nghề.

Câu 3: Dưới thời vua Quang Trung, chữ viết chính thức của nhà nước là

A. chữ Hán.

B. chữ Nôm

C. chữ Quốc ngữ

D. chữ Hán và chữ Nôm.

Câu 4: Vua Quang Trung chủ trương lập Viện Sùng chính để

A. đề cao việc dạy học.

B. nghiên cứu và viết lịch sử dân tộc.

C. dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập.

D. khuyến khích việc nghiên cứu khoa học - kĩ thuật.

Câu 5: Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là gì?

A. Thuần phục nhà Thanh.

B. "Bế quan toả cảng", không quan hệ với nhà Thanh,

C. Nhượng bộ nhà Thanh một số quyền lợi về kinh tế.

D. Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung trang 132 SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất, 

Ví dụ: Sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân (Huế).

Hướng dẫn giải

1.B             2.A

3.B             4.C             5.D

2. Giải bài 2 trang 90 SBT Lịch sử 7

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Do chiến tranh, loạn lạc kéo dài nên các chính sách khôi phục kinh tế của vua Quang Trung chưa phát huy hiệu quả.

2. ☐ Chiếu Lập học được ban bố thể hiện hoài bão của vua Quang Trung là đề cao việc dạy học, đào tạo nhân tài.

3. ☐ Sau kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi, mọi tàn dư của các tập đoàn phong kiến cũ đều bị quét sạch.

4. ☐ Quân đội dưới thời vua Quang Trung bao gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh và kị binh.

5. ☐ Với đường lối ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết, vua nhà Thanh đã phải công nhận Quang Trung là "Quốc vương", nghĩa là vua của một nước độc lập.

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung trang 132 SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra lựa chọn đúng, sai.

Ví dụ: Do chiến tranh, loạn lạc kéo dài nên các chính sách khôi phục kinh tế của vua Quang Trung chưa phát huy hiệu quả → Đúng.

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 2, 4, 5

Sai: 3

3. Giải bài 3 trang 91 SBT Lịch sử 7

Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về những chủ trương, mục đích của Quang Trung thông qua các chiếu lệnh.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức về chính sách quốc phòng, ngoại giao để phân tích và hoàn thành bài tập.

Ví dụ: Ban hành Chiếu khuyến nông: Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, khôi phục kinh tế.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 91 SBT Lịch sử 7

Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm ?

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung được trình bày ở trang 132 SGK Lịch sử 7 trả lời.

- Nông nghiệp: ban hành “Chiếu khuyến nông” 

- Thủ công nghiệp và thương nghiệp: bãi bỏ, giảm nhẹ nhiều loại thuế.

Hướng dẫn giải

Để khôi phục và phát triển kinh tế, sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung đã:

- Nông nghiệp:

+ Ban hành “Chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

→ Mùa màng trở lại phong đăng, năm phần mười trong nước khôi phục được cảnh thái bình.

- Thủ công nghiệp và thương nghiệp:

+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.

+ Yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải, thông chơi búa.

→ Hàng hóa được lưu thông, không bị ngưng đọng, làm lợi cho sự tiêu dùng của dân. Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

Ngày:26/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM