Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Với mong muốn giúp các em học sinh có một tài liệu tham khảo tốt trong học tập và thi cử, rèn luyện kĩ năng giải bài tập, eLib đã tổng hợp và biên soạn để gửi đến các em nội dung giải 9 bài tập thuộc bài Trung Quốc thời phong kiến SBT Lịch sử 7 với hướng dẫn giải chi tiết và dễ hiểu, qua đó các em có thể đánh giá được đúng năng lực của bản thân. Chúc các em học thật tốt!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

1. Giải bài 1 trang 12 SBT Lịch sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Nông dân lĩnh canh là những người

A. có nhiều ruộng đất.

B. có đủ ruộng đất để cày cấy, tự làm ăn, sinh sống.

C. mất ruộng đất, phải nhận ruộng để cày cấy và nộp tô cho địa chủ.

D. không có ruộng đất, bị phụ thuộc cả thân thể vào người chủ.

Câu 2: Trung Quốc được thống nhất vào năm

A. 221 TCN.

B. 212 TCN.

C. 206 TCN.

D. 122 TCN.

Câu 3: Công trình Vạn lí trường thành được xây dựng từ thời

A. Xuân Thu - Chiến Quốc.

B. Tần.

C. Hán. 

D. Đường.

Câu 4: Để củng cố chính quyền mới, nhà Hán đã thi hành nhiều chính sách, ngoại trừ

A. xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

B. giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích nông dân nhận ruộng để cày cấy và khẩn hoang.

C. gây chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên và các nước phương Nam.

D. mở rộng giao lưu buôn bán với các thương nhân phương Tây.

Câu 5: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cuộc nổi dậy của nhân dân Trung Quốc chống nhà Nguyên là

A. chính sách phân biệt đối xử của nhà Nguyên với các dân tộc người Trung Quốc.

B. người Mông Cổ được hưởng mọi đặc quyền.

C. người Hán ở địa vị thấp, bị cấm đoán nhiều thứ.

D. mâu thuẫn dân tộc giữa người Hán và người Mông Cổ ngày càng sâu sắc.

Câu 6: Người đã có công thành lập ra nhà Minh là

A. Khu-bi-lai (Hốt Tất Liệt).

B. Chu Nguyên Chương.

C. Lý Tự Thành.

D. Tôn Trung Sơn.

Câu 7: Công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng dưới thời Minh là

A. Vạn lí trường thành.

B. Cung A Phòng.

C. Lăng Li Sơn.  

D. Cố cung ở Bắc Kinh.

Câu 8: Hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc là

A. Phật giáo.

B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Hồi giáo.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung các kiến thức đã được trình bày ở bài 4 về Trung Quốc thời phong kiến SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Ví dụ: Nông dân lĩnh canh là những người mất ruộng đất, phải nhận ruộng để cày cấy và nộp tô cho địa chủ.

Hướng dẫn giải

1.C             2.A               3.B                 4.D

5.D             6.B               7.D                 8.B

2. Giải bài 2 trang 13 SBT Lịch sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Công cụ lao động bằng sắt bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời Tần (thế kỉ III TCN).

2. ☐ Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành vào thời Tần và được xác lập vào thời Hán.

3. ☐ Dưới thời Đường, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

4. ☐ Người Trung Quốc đã có nhiều phát minh quan trọng như la bàn, thuốc súng, giấy, kĩ thuật in,...

5. ☐ Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên là tác phẩm sử học nổi tiếng của Trung Quốc có từ thời Đường.

Phương pháp giải

Từ các nội dung kiến thức đã được trình bày ở bài 4 về Trung Quốc thời phong kiến SGK Lịch sử 7 để phân tích và trả lời.

Ví dụ: Công cụ lao động bằng sắt bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời Tần (thế kỉ III TCN) → Sai.

Hướng dẫn giải

Đúng: 2, 3, 4 

Sai: 1,5.

3. Giải bài 3 trang 13 SBT Lịch sử 7

Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp?

Cột A:

1. Tần Thủy Hoàng 

2. Các vua thời Hán 

3. Các vua thời Đường

4. Các vua thời Tống 

5. Các vua thời Nguyên 

6. Các vua thời Minh- Thanh 

Cột B:

a) Cử người thân tín đi cai quản các địa phương, mở nhiều khoa thi để tuyển chọn người tài

b) Chia đất thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan đến cai trị, ban hành chế dộ đo lường và tiền tệ thống nhất trong cả nước

c) Xóa bỏ chế độ phát luật hà khắc, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích phát triển nông nghiệp.

d) Chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc

e) Xóa bỏ các thứ thuế và sưu dịch nặng nề, mở mang các công trình thủy lợi, khuyến khích một số ngành thủ công nghiệp.

f) Phân biệt đối xử giữa các dân tộc

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung bài 4 SGK Lịch sử 7 để phân tích và lựa chọn sự kiện với các triều đại phù hợp.

Ví dụ: Vua Tần Thủy Hoàng đã chia đất thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan đến cai trị, ban hành chế dộ đo lường và tiền tệ thống nhất trong cả nước

Hướng dẫn giải

1.b           2.c             3.a

4.e           5.g             6.d

4. Giải bài 4 trang 14 SBT Lịch sử 7

Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm vãn học, sử học?

1. Thuỷ hử

2. Tam quốc diễn nghĩa

3. Tây du kí

4. Hồng lâu mộng

5. Sử kí

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức được trình bày ở mục 6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến trang 14 SGK Lịch sử 7 để trả lời.

Ví dụ: 

Tam quốc diễn nghĩa: La Quán Trung

Tây du kí: Ngô Thừa Ân

Hướng dẫn giải

1. Thuỷ hử: Thi Nại Am

2. Tam quốc diễn nghĩa: La Quán Trung

3. Tây du kí: Ngô Thừa Ân

4. Hồng lâu mộng: Tào Tuyết Cần  và Cao Ngạc

5. Sử kí: Tư Mã Thiên

5. Giải bài 5 trang 14 SBT Lịch sử 7

Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

Phương pháp giải

Xem lại mục 1 được trình bày ở trang 10 về sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

- Biến đổi về sản xuất: công cụ bằng sắt ra đời

- Biến đổi về xã hội: phân chia thành giai cấp địa chủ và tá điền.

Hướng dẫn giải

Trung Quốc cuối thời Xuân Thu - Chiến Quốc có nhiều biến đổi:

* Biến đổi về sản xuất:

- Công cụ bằng sắt ra đời → mở rộng diện tích gieo trồng → Năng xuất lao động tăng.

* Biến đổi về xã hội:

- Một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực, trở thành giai cấp địa chủ.

- Ngược lại, nhiều nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay những tá điền. Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô.

→ Như vậy, xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành dần dần từ thế kỉ III TCN (thời Tần) và được xác lập vào thời Hán.

6. Giải bài 6 trang 14 SBT Lịch sử 7

Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh?

Phương pháp giải

Xem lại mục 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường trang 12 SGK Lịch sử 7 để giải thích.

- Bộ máy nhà nước được hoàn thiện

- Mở khoa thi

- Kinh tế phát triển, giảm thuế...

Hướng dẫn giải

Có những biểu hiện sau đây:

- Bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương.

- Mở khoa thi để chọn người tài cho đất nước.

- Kinh tế phát triển, giảm thuế, thi hành chế độ quân điền.

7. Giải bài 7 trang 14 SBT Lịch sử 7

Hãy cho biết chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính mục 2, 3, 4, 5 được trình bày ở trang 11-13 SGK Lịch sử 7 để phân tích, trả lời.

- Nhà Tần: mở rộng lãnh thổ

- Nhà Hán: thôn tính các nước phương Nam.

- Nhà Đường: chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên.

- Thời Minh - Thanh: chính sách “bế quan tỏa cảng”.

Hướng dẫn giải

- Nhà Tần: gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam.

- Nhà Hán: Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lấn bán đảo Triều Tiên, thôn tính các nước phương Nam.

- Nhà Đường: Đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục, làm cho lãnh thổ của Trung Quốc được mở rộng hơn bao giờ hết.

- Thời Minh - Thanh: Thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng” trong bối cảnh bị sự nhòm ngó của tư bản phương Tây dẫn đến sự suy sụp của chế độ phong kiến. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã làm cho nhà Thanh sụp đổ.

8. Giải bài 8 trang 15 SBT Lịch sử 7

Em hiểu thế nào về Nho giáo?

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bản thân về văn hóa, tôn giáo Trung Quốc.

Một số hình ảnh về nho giáo:

Chân dung Khổng Tử

Học viện Nho Giáo

Chữ Nho

Hướng dẫn giải

- Người khởi xướng Nho giáo là Khổng Tử.

- Nho giáo là hệ tư tưởng, đạo đức, chính trị của giai cấp phong kiến Trung Quốc.

- Nho giáo đề cao những nguyên tắc trong quan hệ giữa người với người nhằm phục vụ cho sự thống trị của giai cấp phong kiến. Quan hệ đó là: vua - tôi, cha - con, chồng - vợ.

9. Giải bài 9 trang 15 SBT Lịch sử 7

Trình bày một số thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc của Trung Quốc.

- Nghệ thuật:     

- Kiến trúc:

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học ở mục 4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên, mục 6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến SGK Lịch sử 7 để trả lời.

Một số thành tựu tiêu biểu:

Vạn Lý Trường Thành

Tử Cấm Thành

Hướng dẫn giải

- Nghệ thuật, kiến trúc: nhiều công trình đặc sắc: Vạn lí trường thành, những cung điện cổ kính, những bức tượng Phật sinh động,... còn được lưu giữ đến ngày nay.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM