Giải SBT Lịch Sử 7 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Nhằm giúp các em học sinh học tốt hơn môn Lịch sử 7, eLib xin giới thiệu nội dung giải bài tập SBT Lịch sử Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được biên soạn và tổng hơp bên dưới đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, củng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Lịch Sử 7 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

1. Giải bài 1 trang 65 SBT Lịch sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là

A. Nông Cống (Thanh Hoá).

B. Lam Sơn (Thanh Hoá)                

C. Lang Chánh (Thanh Hoá).

D. Thọ Xuân (Thanh Hoá).               

Câu 2: Cuối năm 1424, nghĩa quân Lam Sơn tạm rời rừng núi Thanh Hoá, chuyển quân vào Nghệ An vì

A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.

B. Nghệ An là nơi đất rộng, người đông và cũng rất hiểm yếu, để dựa vào đó quay ra đánh lấy Đông Đô.

C. Nghệ An là vùng đồng bằng, đông dân, dễ huy động lực lượng.

D. Nghệ An là vùng rừng núi hiểm trở, thuận lợi cho nghĩa quân trong việc sử dụng lối đánh du kích.

Câu 3: Thắng lợi mở đầu của nghĩa quân Lam Sơn sau khi chuyển địa bàn hoạt động đến Nghệ An là trận

A. tập kích đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá).

B. hạ thành Trà Lân ở thượng lưu sông Lam.

C. tập kích quân giặc ở Khả Lưu, Bồ Ải.

Câu 4: Sau khi giải phóng được một khu vực rộng lớn từ Thanh Hoá đến đèo Hải Vân, Lê Lợi và bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc vào

A. tháng 8-1426.     

B. tháng 9-1426.

C. tháng 10-1426.                                 

D. tháng 11-1426.

Câu 5: Tháng 11-1426, nghĩa quân Lam Sơn đã tiêu diệt quân Minh và giành thắng lợi vang dội ở

A. Cao Bộ.  

B. Đông Quan.

C. Tốt Động - Chúc Động. 

D. Ninh Kiều.

Câu 6: Viên tướng Minh bị quân ta phục kích và giết ở ải Chi Lăng (Lạng Sơn) là

A. Liễu Thăng.

B. Vương Thông.

C. Mộc Thạnh.

D. Lương Minh.

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở bài 19 về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trang 84 SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất.

Ví dụ: Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là Lam Sơn (Thanh Hoá).

Hướng dẫn giải

1.B                2.B                3.A

4.B                5.C                6.A

2. Giải bài 2 trang 66 SBT Lịch sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Lê Lợi là một nho sĩ trí thức có lòng yêu nước.

2. ☐ Đầu năm 1415, Lê Lợi cùng Lê Lai, Nguyễn Trãi.... tất cả 18 người tổ chức hội thề ở Lũng Nhai (Thanh Hoá).

3. ☐ Tướng Nguyễn Chích là người đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hoá, chuyển quân vào Nghệ An để dựa vào đó phát triển lực lượng.

4. ☐ Trước khi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, Nguyễn Chích đã lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa chống quân Minh.

5. ☐ Kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An của Nsuyễn Chích rất đúng đắn, mở ra bước ngoặt phát triển của cuộc khởi nghĩa.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học ở mục 1. Lê lợi dựng cờ khởi nghĩa và mục 3. Giải phóng Nghệ An (1424) bài 19 SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra lựa chọn đúng, sai.

Ví dụ: Tướng Nguyễn Chích là người đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hoá, chuyển quân vào Nghệ An để dựa vào đó phát triển lực lượng → Đúng.

Hướng dẫn giải

Đúng: 3, 4, 5

Sai: 1, 2

3. Giải bài 3 trang 66 SBT Lịch sử 7

Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với các mốc thời gian trong bảng hệ thống dưới đây.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở bài 19 về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trang 84 SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra những sự kiện phù hợp với mốc thời gian.

- Đầu năm 1416: thành lập đội quân khởi nghĩa ở Lũng Nhai.

- Tháng 2-1418: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa.

- Giai đoạn 1418- 1423: rút quân lên núi Chí Linh

- Giữa 1418 Quân Minh vây quét Chí Linh

- Năm 1425: giải phóng Nghệ An, Tân Bình

- Tháng 9-1426: giải phóng miền bắc

- Cuối năm 1426: quân Minh xin chi viện.

- Ngày 10 – 12 - 1427: Lê Lợi mở thề Đông Quan

- Tháng 1-1428 : Cách mạng thắng lợi

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 67 SBT Lịch sử 7

Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ghi ở cột A với các nội dung ghi ở cột B cho đúng.

Cột A:

1. Ông học rộng, tài cao, có lòng yêu nước, thương dân hết mực. Ông dâng bản Bình Ngô Sách lên Lê Lợi 

2. Ông thường nói: “Bậc trượng phu sinh ra ở đời phải cứu nạn lớn, lập công to” 

3. Gia đình ông có 5 người tham gia nghĩa quân Lam Sơn thì 4 người hy sinh trong chiến đấu 

4. Chỉ huy 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm hai đạo tiến vào nước ta. 

5. Chỉ huy viện binh tiến xuống Xương Giang (Bắc Giang), bị phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát, bị đại bại, 3 vạn tên bị giết 

Cột B:

a) Liễu Thăng, Mộc Thạnh

b) Phó Tổng binh Lương Minh

c) Lê Lợi

d) Lê Lai

e) Nguyễn Trãi

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở bài 19 về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trang 84 SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất.

Ví dụ: Liễu Thăng, Mộc Thạnh chỉ huy 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm hai đạo tiến vào nước ta. 

Hướng dẫn giải

1 – e              2 – c

3 – d             4 – a             5 – b

5. Giải bài 5 trang 68 SBT Lịch sử 7

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Phương pháp giải

Xem lại mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử trang 93 SGK Lịch sử 7 để phân tích, trả lời.

- Đoàn kết toàn dân đánh giặc.

- Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.

- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược, kế sách đúng đắn.

Hướng dẫn giải

Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bao gồm:

- Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.

- Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến đánh giặc, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... đưa ra những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.

6. Giải bài 6 trang 68 SBT Lịch sử 7

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 8. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử trang 93 SGK Lịch sử 7 để phân tích, trả lời.

- Kết thúc phong kiến nhà Minh.

- Giành lại được độc lập, chủ quyền.

- Mở ra thời kì Lê sơ.

- Để lại bài học quý báu dân tộc.

Hướng dẫn giải

* Ý nghĩa lịch sử:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.

- Để lại nhiều bài học quý báu cho lịch sử dân tộc các giai đoạn sau.

7. Giải bài 7 trang 68 SBT Lịch sử 7

Nêu vai trò, công lao của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 1. Lê lợi dựng cờ khởi nghĩa trang 84 SGK Lịch sử 7 để trả lời.

- Lãnh đạo, tập hợp, đưa ra kế sách giúp cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn → là linh hồn của cuộc khởi nghĩa.

- Giúp nhân dân dành thắng lợi, kết thúc 20 năm đô hộ nhà Minh.

Chân dung vua Lê Lợi (Lê Thái Tổ)

Hướng dẫn giải

- Lê Lợi là linh hồn của cuộc khởi nghĩa, đóng vai trò to lớn, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc khởi nghĩa.

- Phát động cuộc khởi nghĩa, lãnh đạo, tập hợp, huy động sức mạnh toàn dân khởi nghĩa.

- Đưa ra những kế sách giúp cho chiến thắng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Chấp nhận hi sinh để đánh đuổi quân xâm lược và chọn được một đội quân sĩ dũng cảm

- Là người giải phóng Nghệ An, Tân Bình và Thuận Hóa 

- Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà minh. 

8. Giải bài 8 trang 68 SBT Lịch sử 7

Nêu vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 1. Lê lợi dựng cờ khởi nghĩa trang 84 SGK Lịch sử 7 để trả lời.

Nguyễn Trãi (1380-1442)

- Là cố vấn, phò tá đắc lực của Lê Lợi

- Cùng Lê Lợi đưa ra các kế sách giúp nghĩa quân dành chiến thắng, đánh đuổi giặc Minh.

Hướng dẫn giải

- Là cố vấn, phò tá đắc lực của Lê Lợi, đồng thời cũng là người chiêu mộ quân lính..

- Là người đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, cùng với Lê Lợi góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.

9. Giải bài 9 trang 468 SBT Lịch sử 7

Nêu một số biểu hiện những đóng góp của nhân dân vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Phương pháp giải

Xem lại nội dung bài học, nhận xét, đánh giá

- Phối hợp cùng nghĩa quân giành thắng lợi.

- Ủng hộ về nhân lực, vật lực đối với nghĩa quân Lam Sơn. 

Hướng dẫn giải

Một số biểu hiện những đóng góp của nhân dân vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm đã phối hợp cùng nghĩa quân giành thắng lợi.

- Tinh thần đoàn kết chiến đấu của toàn dân, sự ủng hộ về mọi mặt của nhân dân đối với nghĩa quân Lam Sơn. Về cả nhân lực, vật lực,...

Ngày:26/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM