Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Ngoài việc ôn tập lại các kiến thức trong sách vở thì việc ôn tập bằng cách luyện tập giải cách bài tập liên quan đến bài học cũng là một cách ôn tập hiệu quả, giúp các em có thể tự luyện tập, đánh giá đúng năng lực của mình. Thông qua nội dung 7 bài tập trang 19-21 SBT Sử 7 đi kèm đáp án và có gợi ý giải chi tiết sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện được kỹ năng giải bài tập, ngoài ra các em có thể tham khảo cũng như đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

1. Giải bài 1 trang 18 SBT Lịch sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bắt đầu xuất hiện vào

A. những thế kỉ trước Công nguyên.

B. những thế kỉ đầu Công nguyên.

C. thế kỉ X-XIII.

D. thế kỉ X-XVIII.

Câu 2: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á phát triển thịnh vượng vào thời gian

A. từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII.

B. từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIV.

C. từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII.

D. từ nửa sau thế kỉ XVIII.

Câu 3: Thế kỉ XIII, một bộ phận người Thái ở thượng nguồn sông Mê Công đã di cư xuống phía Nam, định cư ở lưu vực sông Mê Nam và lập nên vương quốc

A. Cham-pa. 

B. Su-khô-thay.

C. Lan Xang.

D. Pa-gan.

Câu 4: Đến thế kỉ VI, vương quốc của người Khơ-me hình thành, được gọi là

A. Cam-pu-chia 

B. Cham-pa.

C. Khơ-me.

D. Chân Lạp.

Câu 5: Thời kì Ăng-co kéo dài trong khoảng thời gian

A. thế kỉ V- X

B. thế kỉ IX - X

C. thế kỉ IX - XV

D. thế ki X - XV

Câu 6: Tộc người chiếm đa số ở Cam-pu-chia là

A. người Thái.

C. người Chăm.

B. người Khơ-me.

D. người Lào.

Câu 7: Chủ nhân của cánh đồng Chum ở Lào là

A. người Môn cổ.

B. người Lào Lùm.

C. người Lào Thơng.              

D. người Khơ-me.

Câu 8: Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là

A. Khúm Bo-lom.

B. Pha Ngừm.

C. Xu-lin-nha Vông-xa.

D. Chậu A Nụ.

Câu 9: Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian

A. thế kỉ X - XV.

B. thế kỉ XV - XVI.

C. thế kỉ XV - XVII.

D. thế kỉ XVI - XVIII.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung được trình bày ở bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á trang 18 SGK Lịch sử 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Ví dụ: Các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bắt đầu xuất hiện vào những thế kỉ đầu Công nguyên.

Hướng dẫn giải

1.B             2.C              3.B

4.D             5.C              6.B

7.C             8.B              9.C

2. Giải bài 2 trang 19 SBT Lịch sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau:

1. ☐ Các nước Đông Nam Á đều có chung điều kiện tự nhiên là khí hậu ôn đới, thuận lợi cho các cây lưu niên.

2. ☐ Dấu vết con người thời nguyên thuỷ đã được tìm thấy ở hầu khắp các nước Đông Nam Á.

3. ☐ Các quốc gia nhỏ đã ra đời và phát triển ở khu vực phía Nam Đông Nam Á trong khoảng những thế kỉ trước Công nguyên.

4. ☐ Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của nước Mi-an-ma sau này.

5. ☐ Khu đền tháp Ăng-co Vát là công trình nghệ thuật đặc sắc của đất nước Cam-pu-chia.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung mục 1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á, mục 2. Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á, mục 3. Vương quốc Cam-pu-chia được trình bày ở bài 6 SGK Lịch sử 7 để đưa ra lựa chọn đúng, sai.

Hướng dẫn giải

Đúng: 2, 5 

Sai: 1, 3, 4.

3. Giải bài 3 trang 20 SBT Lịch sử 7

Hoàn thành thống kê về các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Cam-pu-chia từ thế kỉ I đến thế kỉ XIX

1. Từ thế kỷ I đến thế kỷ VI

2. Từ thế kỷ VI đến thế kỷ VIII

3. Từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV

4. Năm 1863

Phương pháp giải

Xem lại mục 3. Vương quốc Cam-pu-chia trang 20 SGK Lịch sử 7 để phân tích và trả lời.

Ví dụ: Từ thế kỷ I đến thế kỷ VI là thời tiền sử (đồ đá) cư dân cổ lập nước Phù Nam.

Hướng dẫn giải

1. Từ thế kỷ I đến thế kỷ VI: Thời tiền sử (đồ đá) cư dân cổ lập nước Phù Nam.

2. Từ thế kỷ VI đến thế kỷ VIII: Thời kì hình thành và bước đầu phát triển của nhà nước Cam-pu-chia sơ kì, còn có tên gọi là Bha-va-pu-ra. Khu vực ban đầu của vương quốc này ở trung lưu sông Mê Công.

3. Từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV: Thời kì Ăng-co, giai đoạn phát triển của Cam-pu-chia.

4. Năm 1863: Giai đoạn suy yếu và khủng hoảng của Cam-pu-chia.

4. Giải bài 4 trang 20 SBT Lịch sử 7

Nêu những biểu hiện về sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung kiến thức ở mục 3. Vương quốc Cam-pu-chia trang 20 SGK Lịch sử 7 đề phân tích và trả lời.

- Về kinh tế: Nông nghiệp, thủ công nghiệp khá phát triển, ndân sống chủ yếu bằng nông nghiệp.

- Về chính trị: Cam-pu-chia là 1 trong những vương quốc mạnh và ham chiến nhất Đông Nam Á.

- Về văn hóa: góp phần xây dựng một nền văn hoá riêng, hết sức độc đáo, người Khơ-me đã học chữ Phạn của người Ấn

Hướng dẫn giải

Sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện trên tất cả các mặt:

* Về kinh tế:

- Nông nghiệp:

+ Người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp.

+ Tích cực trị thủy: đào nhiều hồ, kênh, máng để trữ và điều phối nước tưới.

+ Ngoài ra, cư dân còn đánh bắt cá ở Biển Hồ, khai thác lâm sản quý và săn bắt thú trên rừng.

- Thủ công nghiệp: Có nhiều thợ khéo tay, đặc biệt là các nghề làm đố trang sức và chạm khắc trên đá, trên các bức phù điêu của các đền tháp.

* Về chính trị:

- Các vua Cam-pu-chia thời Ăng-co không ngừng mở rộng quyền lực của mình ra bên ngoài.

- Trong các thế kỉ X - XII, Cam-pu-chia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến nhất Đông Nam Á.

* Về văn hóa:

- Thời Ăng-co đã góp phần xây dựng một nền văn hoá riêng, hết sức độc đáo của người Cam-pu-chia.

- Từ những thế kỉ đầu Công nguyên, người Khơ-me đã học chữ Phạn của người Ấn. Trên cơ sở đó, từ thế kỉ VII, người Khơ-me đã sáng tạo nên hệ thống chữ viết riêng của mình. 

5. Giải bài 5 trang 20 SBT Lịch sử 7

Hoàn thành thống kê sau về các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Lào từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIX.

1. Thế kỉ XIII

2. Năm 1353

3. Thế kỉ XV-XVII

4. Từ thế kỉ XVIII

5. Cuối thế kỉ XIX

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và nội dung chính ở mục 4. Vương quốc Lào được trình bày ở trang 21 SGK Lịch sử 7 để hoàn thành bài tập.

Ví dụ: 

Thế kỉ XIII: Một nhóm người Thái di cư đến đất Lào, gọi là người Lào Lùm. Các bộ tộc người Lào sống trong các Mường cổ, chủ yếu bằng trồng lúa nương, săn bắn và làm một số nghề thủ công.

Năm 1353: Pha Ngừm tập hợp và thống nhất các bộ lạc, lập nước riêng, gọi là Lan Xang (Triệu Voi).

Hướng dẫn giải

1. Thế kỉ XIII: Một nhóm người Thái di cư đến đất Lào, gọi là người Lào Lùm. Các bộ tộc người Lào sống trong các Mường cổ, chủ yếu bằng trồng lúa nương, săn bắn và làm một số nghề thủ công.

2. Năm 1353: Pha Ngừm tập hợp và thống nhất các bộ lạc, lập nước riêng, gọi là Lan Xang (Triệu Voi).

3. Thế kỉ XV-XVII: Giai đoạn phát triển thịnh vượng của Vương quốc Lan Xang.

4. Từ thế kỉ XVIII: Lan Xang suy yếu dần vì những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc. Bị vương quốc Xiêm xâm chiếm và cai trị.

5. Cuối thế kỉ XIX: Thực dân Pháp xâm lược và trở thành thuộc địa của Pháp.

6. Giải bài 6 trang 21 SBT Lịch sử 7

Trình bày những thuận lợi và khó khăn của các nước Đông Nam Á trong việc phát triển nông nghiệp thời phong kiến.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 trang 18 SGK Lịch sử 7 về sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á để phân tích những mặt thuận lợi và khó khăn.

- Thuận lợi: khí hậu, đất đai

- Khó khăn: lũ lụt, hạn hán, thiên tai...

Hướng dẫn giải

Những thuận lợi và khó khăn của các nước Đông Nam Á trong việc phát triển nông nghiệp thời phong kiến:

- Thuận lợi: khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, đất đai phì nhiêu, màu mỡ; mưa nhiều là nguồn cung cấp nước để tưới tiêu cho đồng ruộng, nên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước.

- Khó khăn: thường xuyên xảy ra lũ lụt, hạn hán, thiên tai, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

7. Giải bài 7 trang 21 SBT Lịch sử 7

Nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX.

Phương pháp giải

Xem lại mục 2. Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á trang 19 SGK Lịch sử 7 để phân tích và trả lời.

- Khoảng 10 thế kỉ đầu Công nguyên: Đông Nam Á xuất hiện

- Từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII: Đông Nam Á phát triển hưng thịnh

- Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX: Đông Nam Á suy yếu.

Hướng dẫn giải

Các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX:

- Khoảng 10 thế kỉ đầu Công nguyên: các quốc gia Đông Nam Á xuất hiện.

- Từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII: Thời kỳ hình thành và phát triển thịnh vượng của các quốc gia Đông Nam Á.

- Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX: Các quốc gia Đông Nam Á bước vào thời kỳ suy yếu.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM