Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Nội dung giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 - 18 SBT môn Lịch sử 7 bên dưới đây sẽ cung cấp cho các em cái nhìn tổng quan về đất nước Ấn Độ thời phong kiến thông qua các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

1. Giải bài 1 trang 15 SBT Lịch sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1: Tên gọi Ấn Độ bắt nguồn từ tên của dòng sông

A. Hằng. 

B. Ấn.

C. Trường Giang.

D. Hoàng Hà.

Câu 2: Nhà nước Ma-ga-đa ở Ấn Độ được thống nhất có vai trò quan trọng của

A. sự truyền bá đạo Hin-đu.                        

B. sự truvền bá đạo Hồi.

C. sự ra đời và truyền bá của đạo Phật.      

D. công tác trị thuỷ sông Hằng.

Câu 3: Ấn Độ được thống nhất vào thời gian

A. 2500 năm TCN.

B. 1500 năm TCN.

C. cuối thế kỉ III TCN. 

D. đầu thế kỉ VI TCN.

Câu 4: Xã hội phong kiến Ấn Độ được hình thành dưới vương triều

A. Ma-ga-đa.

B. Gúp-ta.

C. Hồi giáo Đê-li.       

D. Mô-gôn.

Câu 5: Vương triều Gúp-ta là thời kì phát triển của miền Bắc Ấn Độ vì

A. kinh tế, xã hội và văn hoá đều có bước phát triển.

B. xã hội ổn định, đạo Phật phát triển.

C. có nhiều tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

D. hoạt động thương mại, giao lưu buôn bán với nhiều nước.

Câu 6: Ấn Độ dưới hai thời kì: Vương triều Hồi giáo Đê-li. Vương triều Mô-gôn có điểm chung nổi bật là

A. đất nước phát triển đến đỉnh cao.

B. đều do người Thổ Nhĩ Kì thống trị.

C. đều do người Mông Cổ thống trị.

D. là các vương triều ngoại tộc và theo đạo Hồi.

Câu 7: Kinh Vê-đa được viết bằng chữ Phạn là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của

A. đạo Phật.

B. đạo Hồi. 

C. đạo Bà-la-môn và đạo Hin-đu.

D. đạo Thiên Chúa.

Câu 8: Ấn Độ là quê hương của

A. đạo Phật.         

B. đạo Hồi.     

C. đạo Ki-tô.        

D. đạo Nho.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung các kiến thức đã được học ở bài 5 SGK Lịch sử 7 về Ấn Độ thời phong kiến để phân tích và đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Ví dụ: Tên gọi Ấn Độ bắt nguồn từ tên của dòng sông Ấn.

Hướng dẫn giải

1.B              2.C              3.D                4.B

5.A              6.D              7.C                8.A 

2. Giải bài 2 trang 16 SBT Lịch sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Đất nước Ấn Độ được hình thành trên cơ sở của sự liên kết giữa các tiếu vương quốc thành một nhà nước rộng lớn - nước Ma-ga-đa ở vùng hạ lưu sông Hằng.

2. ☐ Vương triều Gúp-ta là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển ở cả hai miền Bắc - Nam Ấn Độ về kinh tế - xã hội và văn hoá.

3. ☐ Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại ở Ấn Độ trong các thế kỉ XII - XVI là do người Mông Cổ lập nên.

4. ☐ Ông vua kiệt xuất nhất của Vương triều Mô-gôn đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá Ân Độ.

5. ☐ Chữ Phạn là chữ viết riêng, là nguồn gốc của ngôn ngữ và chữ viết thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và nội dung các kiến thức đã được học ở bài 5 SGK Lịch sử 7 về Ấn Độ thời phong kiến để phân tích và trả lời.

Ví dụ: Đất nước Ấn Độ được hình thành trên cơ sở của sự liên kết giữa các tiếu vương quốc thành một nhà nước rộng lớn - nước Ma-ga-đa ở vùng hạ lưu sông Hằng → Đúng

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 4, 5

Sai: 2, 3

3. Giải bài 3 trang 17 SBT Lịch sử 7

Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp?

Cột A:

1. Sự ra đời và truyền bá của đạo Phật vào thế kỉ VI TCN 

2. Ông vua kiệt xuất sùng đạo Phật là A-sô-ca 

3. Thời kỳ Vương triều Gúp-ta 

4. Các quý tộc Hồi giáo Vương triều Đê-li 

5. Ông vua kiệt xuất của triều Mô-gôn là A-cơ-ba đã 

Cột B:

a) Người Ấn Độ biết sử dụng rộng rãi công cụ bằng sắt với nhiều cột sắt không gỉ, đúc tượng Phật bằng đồng cao tới 2m

b) có vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất các thành thị – tiêu vương quốc thành nước Ma-ga-đa

c) đưa đất nước Ma-ga-đa trở lên hùng mạnh

d) Thực thi nhiều biện pháp nhằm xóa bỏ sự kỳ thị tôn giáo, thủ tục đặc quyền Hồi giáo

e) ra sức chiếm đoạt ruộng đất Ấn, cấm đoán nghiệt ngã đối với đạo Hin-du

Phương pháp giải

Xem lại mục 1. Những trang sử đầu tiên, mục 2. Ấn Độ thời phong kiến được trình bày ở trang 15-16 SGK Lịch sử 7 để trả lời.

Ví dụ:

Sự ra đời và truyền bá của đạo Phật vào thế kỉ VI TCN có vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất các thành thị – tiêu vương quốc thành nước Ma-ga-đa

Ông vua kiệt xuất sùng đạo Phật là A-sô-ca đưa đất nước Ma-ga-đa trở lên hùng mạnh.

Hướng dẫn giải

1.b           2.c

3.a           4.e           5.d

4. Giải bài 4 trang 17 SBT Lịch sử 7

Thống kê thời gian tồn tại của các triều đại phong kiến Ấn Độ?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 2. Ấn Độ thời phong kiến trang 16 SGK Lịch sử 7 để phân tích, hoàn thành bài tập.

Thống kê thời gian tồn tại của các vương triều:

- Gúp-ta

- Hồi giáo Đê-li

- Ấn Độ Mô-gôn

Hướng dẫn giải

- Gúp-ta: Thế kỷ IV đến đầu kỷ VI

- Hồi giáo Đê-li: Thế kỷ XII đến thể kỷ XVI

- Ấn Độ Mô-gôn: Thế kỷ XVI - thế kỷ XIX

5. Giải bài 5 trang 18 SBT Lịch sử 7

Hãy trình bày một vài thành tựu chính về chữ viết, văn học, nghệ thuật của Ấn Độ thời phong kiến.

Phương pháp giải

Xem lại mục 3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến trang 17 SGK Lịch sử 7 để trình bày các thành tựu về chữ viết, văn học, nghệ thuật.

- Chữ viết ra đời sớm

- Văn học xuất hiện nhiều thể loại 

- Nghệ thuật chịu ảnh hưởng tôn giáo

- Tôn giáo sáng lập ra đạo Phật, đạo Bà-la-môn.

Hướng dẫn giải

Một vài thành tựu chính về chữ viết, văn học, nghệ thuật của Ấn Độ thời phong kiến:

- Chữ viết ra đời sớm: chữ Phạn - nguồn gốc của chữ Hinđu.

- Tôn giáo: Đạo Bà-la-môn có bộ kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất; đạo Hin-đu tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ hiện nay; sáng lập ra đạo Phật.

- Văn học Hin-đu: Có nhiều thể loại ảnh hưởng đến đời sống.

- Kiến trúc và điêu khắc chịu ảnh hưởng của tôn giáo.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM