Giải SBT Sinh 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Để giúp các em có thể ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài các kiến thức về đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư eLib xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 7 Bài 37. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây.

Giải SBT Sinh 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

1. Giải bài 4 trang 74 SBT Sinh học 7

Tại sao đã có phổi mà ếch lại thở bằng da là chủ yếu?

Phương pháp giải

Ếch có cấu tạo thích nghi với đời sống nửa dưới nước, nửa trên cạn

Hướng dẫn giải

Phổi ếch cấu tạo đơn giản, nên ngoài thở bằng phổi, ếch còn thở bằng da (da ếch có khả năng vận chuyển 51% O2 và 86% CO2). Trên da ếch có rất nhiều mao mạch, trong không khí hoà tan vào chất nhầy trên da ếch, thấm qua da lọt vào các mao mạch, còn CO2 được thải ra theo con đường ngược lại. Nếu da ếch thiếu nước, bị khô ếch sẽ chết.

2. Giải bài 6 trang 74 SBT Sinh học 7

Hãy nêu các đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Đặc điểm chung của lưỡng cư

Hướng dẫn giải

Lưỡng cư là những động vật có xương sống, cấu tạo thích nghi với đời sống vừa ở nước, vừa ở cạn. Da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi, hô hấp bằng phổi và da, có hai vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha, là động vật biến nhiệtSinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.

3. Giải bài 7 trang 74 SBT Sinh học 7

Nêu vai trò của lưỡng cư trong tự nhiên và đời sống con người.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của lưỡng cư

Hướng dẫn giải

Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp vì chúng tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng vể ban đêm. Lưỡng cư còn tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi...

Lưỡng cư có giá trị thực phẩm, thịt ếch đồng là thực phẩm đặc sản. Bột cóc dùng làm thuốc chữa suy dinh dưỡng ở trẻ em. Nhựa cóc chế lục thần hoàn chữa kinh giật. Ếch đồng là vật thí nghiệm trong sinh lí học, ếch giun có giá trị thẩm mĩ và khoa học, cá cóc Tam Đảo làm cảnh và ngâm rượu thuốc có giá trị.

Lưỡng cư là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, đảm bảo sự cân bằng sinh thái của các hệ sinh thái trong tự nhiên.

4. Giải bài 1 trang 75 SBT Sinh học 7

Tại sao ếch nhái phải luôn sống ở nơi có độ ẩm cao ?

Phương pháp giải

Ếch nhái hô hấp chủ yếu qua da.

Hướng dẫn giải

Ếch nhái sống vừa ở nước vừa ở cạn. Mặc dù có phổi nhưng vẫn phải hô hấp bằng da khi lên cạn, do phổi ếch có cấu tạo đơn giản, ít phế nang, không đáp ứng được nhu cầu năng lượng của cơ thể. Da ếch phải luôn giữ ẩm ướt mới có thể tiến hành trao đổi khí được. Vì vậy, ếch nhái luôn sống ở nơi có độ ẩm cao.

5. Giải bài 3 trang 75 SBT Sinh học 7

Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Lưỡng cư.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Đa dạng về thành phần loài

Hướng dẫn giải

6. Giải bài 4 trang 76 SBT Sinh học 7

Điền các thông tin phù hợp vào các ô trống thể hiện sự tiến hoá của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô hấp của lớp Lưỡng cư so với lớp Cá trong bảng sau:

Phương pháp giải

Xem lý thuyết đặc điểm các hệ cơ quan của lớp Lưỡng cư để thấy được chiều hướng tiến hóa

Hướng dẫn giải

7. Giải bài 6 trang 77 SBT Sinh học 7

Lớp Lưỡng cư gồm các bộ

A. Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư có chi, Lưỡng cư không chân.

B. Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư không chân.

C. Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư có chân.

D. Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có chi, Lưỡng cư không chân.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết sự đa dạng và phong phú về thành phần loài của lớp Lưỡng cư

Hướng dẫn giải

Lớp Lưỡng cư gồm các bộ: Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư không chân.

Chọn B

8. Giải bài 7 trang 77 SBT Sinh học 7

Cá cóc Tam Đảo thuộc bộ

A. Lưỡng cư không đuôi

B. Lưỡng cư có đuôi.

C. Lưỡng cư có chân

D. Lưỡng cư không chân.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về sự đa dạng về thành phần loài của lớp Lưỡng cư

Hướng dẫn giải

Cá cóc Tam Đảo thuộc bộ Lưỡng cư có đuôi.

Chọn B

9. Giải bài 8 trang 77 SBT Sinh học 7

Ếch giun sống

A. chủ yếu ở trên cạn

B. chui luồn trong đất.

C. chủ yếu trong nước

D. Chủ yếu trên cây, bụi cây.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Đa dạng về môi trường sống và tập tính của Lưỡng cư

Hướng dẫn giải

Ếch giun sống chui luồn trong đất.

Chọn B

10. Giải bài 9 trang 77 SBT Sinh học 7

Ếch cây hoạt động

A. ban ngày

B. chiều và ban đêm.

C. về ban đêm

D. Cả ngày và đêm

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về sự đa dạng về môi trường sống của Lưỡng cư

Hướng dẫn giải

Ếch cây hoạt động về ban đêm.                                       

Chọn C

11. Giải bài 10 trang 77 SBT Sinh học 7

Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư là

A. sống vừa ở nước, vừa ở cạn, da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi.

B. hô hấp bằng phổi và da, có hai vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha.

C. là động vật biến nhiệt, sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về các đặc điểm chung của lưỡng cư

Hướng dẫn giải

Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư là:

+ Sống vừa ở nước, vừa ở cạn, da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi.

+ Hô hấp bằng phổi và da, có hai vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha.

+ Là động vật biến nhiệt, sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.

Chọn D

12. Giải bài 11 trang 77 SBT Sinh học 7

Vai trò của lưỡng cư đối với con người và tự nhiên là

A. tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban đêm.

B. tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi...

C. là thực phẩm, làm thuốc, là vật thí nghiệm trong sinh lí học, góp phần giữ cân bằng sinh thái.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về vai trò của lưỡng cư đối với con người và tự nhiên

Hướng dẫn giải

Vai trò của lưỡng cư đối với con người và tự nhiên là: tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban đêm; tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi…., là thực phẩm, làm thuốc, là vật thí nghiệm trong sinh lí học, góp phần giữ cân bằng sinh thái.

Chọn D

13. Giải bài 12 trang 78 SBT Sinh học 7

Bộ xương ếch có vai trò

A. tạo khung nâng đỡ cơ thể.

B. là nơi bám của các cơ giúp ếch di chuyển.

C. tạo khoang bảo vệ não, tuỷ và các nội quan.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết vai trò của bộ xương đối với đời sống của ếch

Hướng dẫn giải

Bộ xương ếch có vai trò: tạo khung nâng đỡ cơ thể, là nơi bám của các cơ giúp ếch di chuyển, tạo khoang bảo vệ não, tuỷ và các nội quan.

Chọn D

14. Giải bài 14 trang 78 SBT Sinh học 7

Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng hay sai rồi ghi vào ô trống (Đ: đúng; S: sai).

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về các đặc điểm chung của lưỡng cư

Hướng dẫn giải

1.Đ     2.S     3.Đ       4.Đ      5.S

6.S     7.Đ     8.Đ       9.Đ     10.S

Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM