Giải SBT Sinh 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

eLib xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 7 Bài 55 nhằm giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức về quá trình tiến hóa về quá trình sinh sản theo hướng từ đơn giản đến phức tạp. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây.

Giải SBT Sinh 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

1. Giải bài 9 trang 121 SBT Sinh học 7

Hãy chọn các sinh vật trong các tập hợp sinh vật sau (bò sát, chim, thú, amip, trùng cỏ, rươi, san hô, thủy tức, giun đất, súa, sâu bọ, cá, lưỡng cư) điền vào cột trống cho phù hợp trong bảng sau.

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết về các hình thức sinh sản để từ đó thấy được sự khác nhau giữa chúng.
  • Hình thức sinh sản ở động vật: phân đôi, mọc chồi, tái sinh, thụ tinh trong, thụ tinh ngoài.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 123 SBT Sinh học 7

Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật.

Phương pháp giải

  • Sinh sản vô tính ở động vật bao gồm các hình thức như: phân đôi, mọc chồi và tais sinh.
  • Sinh sản hữu tính ở động vật bao gồm các hình thức thụ tinh như: thụ tinh trong, thụ tinh ngoài,...

Hướng dẫn giải

Hình thức sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong thụ tinh của trứng ngược lại với sinh sản hữu tính.

3. Giải bài 5 trang 124 SBT Sinh học 7

Các hình thức sinh sản ở động vật là

A. hữu tính, phân đôi.

B. nảy chồi, phân đôi.

C. vô tính, nảy chồi.

D. vô tính và hữu tính.

Phương pháp giải

Sinh sản ở động vật bao gồm 2 hình thức

- Sinh sản vô tính không có sự kết hợp giao tử đực và cái.

- Sinh sản hữu tính là có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.

Hướng dẫn giải

Các hình thức sinh sản ở động vật là vô tính và hữu tính.

Chọn D

4. Giải bài 6 trang 124 SBT Sinh học 7

Sinh sản hữu tính ưu thế hơn sinh sản vô tính vì

A. nâng cao được tỉ lệ thụ tinh.

B. nâng cao được tỉ lệ sống sót.

C. thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở vật nuôi.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

- Sinh sản hữu tính là sinh sản có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái bao gồm các hình thức như: thụ tinh trong, thụ tinh ngoài,..

- Sinh sản vô tính là quá trình sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và cái với các hình thức như: tái sinh, mọc chồi,...

Hướng dẫn giải

Sinh sản hữu tính ưu thế hơn sinh sản vô tính vì: nâng cao được tỉ lệ thụ tinh, nâng cao được tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở vật nuôi.

Chọn D

5. Giải bài 7 trang 124 SBT Sinh học 7

Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

A. từ thụ tinh ngoài tiến tới thụ tinh trong.

B. từ đẻ trứng tiến tới đẻ con, từ con sinh ra không được chăm sóc tiến tới con sinh ra được chăm sóc.

C. từ sự phát triển phôi có biến thái đến phát triển trực tiếp, từ phôi phát triển không có nhau thai đến có nhau thai.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Tuỳ theo mức độ tiến hoá, sự hoàn chỉnh hình thức sinh sán hữu tính được thế hiện ở các mặt sau đây: Sự thụ tinh, đẻ trứng hay đẻ con, sự phát triển phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau thai hoặc có nhau thai.

Hướng dẫn giải

Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

+ Từ thụ tinh ngoài tiến tới thụ tinh trong.

+ Từ đẻ trứng tiến tới đẻ con, từ con sinh ra không được chăm sóc tiến tới con sinh ra được chăm sóc.

+ Từ sự phát triển phôi có biến thái đến phát triển trực tiếp, từ phôi phát triển không có nhau thai đến có nhau thai.

Chọn D

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM