Giải SBT Sinh 7 Bài 15: Giun đất

Mời các em cùng ôn tập và củng cố các kiến thức về đặc điểm bên ngoài, cấu tạo và đời sống của ngành Giun đốt thông qua đại diện giun đất với tài liệu hướng dẫn giải SBT Sinh học 7 Bài 15. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải SBT Sinh 7 Bài 15: Giun đất

1. Giải bài 4 trang 33 SBT Sinh học 7

Cấu tạo ống tiêu hóa ở giun đất khác giun đũa như thế nào?

Phương pháp giải

Giun đất có đời sống tự do còn giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh do đó cấu tạo ống tiêu hóa có sự biến đổi để thích nghi

Hướng dẫn giải

Tuy ống tiêu hoá của giun đũa và giun đất đều giống nhau là có ruột sau và hậu môn, quá trình tiêu hoá thực hiện một chiều từ miệng tới hậu môn, nhưng có sai khác ở chỗ :

Ống tiêu hoá ở giun đất phân hoá cao hơn, thể hiện ở :

- Ruột trước phân ra thành hầu, thực quản, diều và dạ dày (hay mề).

- Ruột giữa có rãnh lưng làm cho diện tích hấp thụ của ruột được tăng cường.

- Ở hầu và thực quản bước đầu có tuyến tiêu hoá.

Điều này làm cho giun đất có cấu tạo gần với động vật bậc cao hơn là giun đũa.

2. Giải bài 13 trang 34 SBT Sinh học 7

Giun đốt phân biệt nhờ:

A. cơ thể phân đốt

B. có khoang cơ thể chính thức.

C. có chân bên

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về cấu tạo cơ thể của Giun đất

Hướng dẫn giải

Giun đốt phân biệt nhờ: cơ thể phân đốt, có khoang cơ thể chính thức và có chân ben

Chọn D

3. Giải bài 14 trang 34 SBT Sinh học 7

Giun đất di chuyển nhờ:

A. lông bơi.

B. vòng tơ.

C. chun dãn cơ thể

D. kết hợp chun dãn và vòng tơ

Phương pháp giải

Xem lý thuyết hình thức di chuyển của Giun đất

Hướng dẫn giải

Giun đất di chuyển nhờ:kết hợp chun dãn và vòng tơ. 

Chọn D

4. Giải bài 15 trang 34 SBT Sinh học 7

Lỗ hậu môn của giun đất nằm ở:

A. đầu.                           B. đốt đuôi.

C. giữa cơ thể                D. đai sinh dục.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về cấu tạo ngoài của Giun đất

Hướng dẫn giải

Lỗ hậu môn của giun đất nằm ở đốt đuôi

Chọn B

5. Giải bài 16 trang 34 SBT Sinh học 7

Bộ phận tương tự " tim" của giun đất nằm ở:

A. mạch lưng

B. mạch vòng.

C. mạch bụng

D. mạch vòng vùng hầu.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết cấu tạo trong của Giun đất

Hướng dẫn giải

Bộ phận tương tự " tim" của giun đất nằm ở mạch vòng vùng hầu.

Chọn D

6. Giải bài 17 trang 35 SBT Sinh học 7

Chỗ bắt đầu của chuỗi thần kinh bụng giun đất ở

A. hạch não.

B. vòng thần kinh hầu

C. hạch dưới hầu

D. hạch vùng đuôi.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về cấu tạo trong và đặc điểm hệ thần kinh của Giun đất

Hướng dẫn giải

Chỗ bắt đầu của chuỗi thần kinh bụng giun đất ở vòng thần kinh hầu.

Chọn B

7. Giải bài 18 trang 35 SBT Sinh học 7

Giun đất lưỡng tính nhưng thụ tinh theo hình thức

A. tự thụ tinh

B. thụ tinh ngoài. 

C. thụ tinh chéo.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về quá trình sinh sản của Giun đất

Hướng dẫn giải

Giun đất lưỡng tính nhưng thụ tinh theo hình thức thụ tinh chéo.   

Chọn C

8. Giải bài 22 trang 36 SBT Sinh học 7

Chọn từ, cụm từ cho sẵn đê điền vào chỗ trông trong câu sau cho phù hợp:

"Giun (1)........... đất làm cho đất (2)........... có chỗ giun đào sâu tới 8m. Ban đêm, giun chui lên mặt đất, thải phân lên đó góp phần (3)........... đất, rồi kéo lá cây rụng xuống đất tiêu hoá, để thải ra (4).............. làm màu mỡ cho đất. Cứ như thế, giun đất góp phần (5)........... nên đất trồng trọt."

A. mùn                        B. thoáng

C. hình thành              D. xới

E. Đào

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về hoạt động sống của Giun đất

Hướng dẫn giải

1. E

2. B

3. D

4. A

5. C

Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM