Giải SBT Sinh 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Cùng eLib củng cố các kiến thức về các đặc điểm chung của lớp chim từ đó thấy được sự đa dạng và phong phú từ số lượng, thành phần loài,.. của lớp chim. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây!

Giải SBT Sinh 7 Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

1. Giải bài 9 trang 96 SBT Sinh học 7

Điền các đặc điểm cấu tạo ngoài của một số bộ chim thích nghi với đời sống của chúng trong bảng sau:

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm của các nhóm chim

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 10 trang 97 SBT Sinh học 7

Nêu những đặc điểm chung của lớp Chim.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm chung của lớp chim

Hướng dẫn giải

Chim gồm 3 nhóm: Chim chạy, Chim bơi, Chim bay. Nhóm Chim bay gồm hầu hết những loài chim hiện nay. Mỗi bộ chim đều có cấu tạo thích nghi với đời sông riêng.

Chim là những động vật có xương sống thích nghi cao với sự bay lượn và những điều kiện sống khác nhau. Chúng có những đặc điểm chung sau: mình có lông vũ bao phủ; chi trước biến đổi thành cánh; có mỏ sừng, phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp, tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ.

3. Giải bài 11 trang 97 SBT Sinh học 7

 Nêu vai trò của lớp Chim trong tự nhiên và đối với con người.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về vai trò của lớp chim

Hướng dẫn giải

- Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm gây hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người.

- Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm: trứng, thịt.

- Làm cảnh như chim yến, vẹt, hoạ mi, vành khuyên...

- Chim cho lông làm chăn, đệm (vịt, ngan, ngồng) hoặc làm đồ trang sức mĩ nghệ (lông đà điểu).

- Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô...).

- Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cho thực vật hoặc chim hút mật ăn hoa giúp cho sự thụ phấn cây...); là một mắt xích trong chuỗi thức ăn giữ cân bằng trong hệ sinh thái.

Tuy nhiên, có một số loài chim có hại cho kinh tế nông nghiệp như chim ăn quả, chim ăn cá...

4. Giải bài 4 trang 98 SBT Sinh học 7

Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong, bảng sau về sự đa dạng của lớp Chim:

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm của các nhóm chim

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 9 trang 100 SBT Sinh học 7

Đặc điểm không thuộc cấu tạo của nhóm Chim bơi là

A. cánh dài, khoẻ.

B. có lông nhỏ, ngắn và dày, không thấm nước.

C. chim có dáng đứng thắng.

D. chân to dài, có 3 ngón, có màng bơi để đạp nước.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm cấu tạo ngoài của các nhóm chim

Hướng dẫn giải

Đặc điểm không thuộc cấu tạo của nhóm Chim bơi là chân to dài, có 3 ngón, có màng bơi để đạp nước.

Chọn D

6. Giải bài 10 trang 100 SBT Sinh học 7

Đặc điểm không thuộc đặc điểm chung của lớp Chim là

A. mình có lông vũ bao phủ; chi trước biến đổi thành cánh; có mỏ sừng.

B. phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp: tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt.

C. đều biết bay và có khả năng bơi lội.

D. trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về các đặc điểm chung của lớp chim

Hướng dẫn giải

Đặc điểm không thuộc đặc điểm chung của lớp Chim là đều biết bay và có khả năng bơi lội.

Chọn C

7. Giải bài 11 trang 100 SBT Sinh học 7

Chọn từ, cụm từ cho sẵn để điển vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

Chim là các loài động vật có xương sống, máu nóng, đi đứng .....(1)..... và .....(2)..... Các loài chim mang các đặc điểm tiêu biểu như: có .....(3)..... có mỏ và không răng, đẻ trứng có vỏ cứng, .....(4)..... cao, tim có bốn ngăn, cùng với một .....(5)..... nhẹ nhưng chắc.

Tất cả các loài chim đều có chi trước đã biển đổi thành cánh và hầu hết có thê bay (trừ các loài thuộc hộ Chim cánh cụt, bộ Đà điểu...).

A. lông vũ

B. bộ xương

C. đẻ trứng

D. bằng hai chân

E. trao đổi chất

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về các đặc điểm chung của chim

Hướng dẫn giải

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

8. Giải bài 12 trang 101 SBT Sinh học 7

Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng hay là sai rồi ghi vào ô trống (Đ : đúng ; s : sai)

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về các đặc điểm cấu tạo giúp chim thích nghi với đời sống bay lượn

Hướng dẫn giải

Ngày:12/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM