Giải SBT Sinh 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật giúp các em tìm hiểu các đặc điểm của động vật từ đó có thể phân biệt biệt thực vật và động vật trong đòi sống.

Giải SBT Sinh 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

1. Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 7

Hãy lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa động vật và thực vật

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Phân biệt động vật với thực vật

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 7

Hãy lập bảng so sánh cách phân chia các nhóm phân loại của Động vật không xương sống và Động vật có xương sống trong sách giáo khoa Sinh học 7.

Phương pháp giải

Động vật được chia thành: Động vật không xương sống và Động vật có xương sống

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 5 trang 6 SBT Sinh học 7

Hãy nêu vai trò của động vật với đời sống con người.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vai trò của động vật
 • Động vật không chỉ có vai trò quan trọng trong thiên nhiên mà còn cả đối với đời sống con người.

Hướng dẫn giải

- Động vật có các vai trò như sau

- Có lợi:

 • Cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp (da, lông, thịt...).
 • Đối tượng thí nghiệm cho : khoa học, học tập, làm thuốc.
 • Hỗ trợ con người trong: thể thao, lao động, giải trí, an ninh...

- Có hại : tấn công, chích nọc độc và truyền bệnh sang người.

4. Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 7

Nếu giới Động vật không còn, liệu con người có tồn tại được không?

Phương pháp giải

Động vật có vai trò vô cùng quan trọng với thiên nhiên và con người

Hướng dẫn giải

Nếu giới Động vật không còn thì con người không tồn tại được, vì:

 • Động vật là thức ăn chính của con người như: sữa, thịt, cá, mỡ…
 • Động vật cung cấp nguyên liệu cho may mặc, giày dép... như: tơ, len, da…
 • Động vật là nguyên liệu cho nhiều thuốc chữa bệnh như: nhung hươu, mật ong...
 • Chúng còn là sức kéo quan trọng trong sản xuất như: trâu, bò, ngựa, voi...

5. Giải bài 6 trang 8 SBT Sinh học 7

Đặc điểm không có ở động vật là

A. Có cơ quan di chuyển

B. Có thần kinh và giác quan

C. Có thành xenlulôzơ ở tế bào

D. Lớn lên và sinh sản.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Phân biệt động vật với thực vật

Hướng dẫn giải

Động vật không có thành xenlulôzơ ở tế bào

Chọn C

6. Giải bài 7 trang 8 SBT Sinh học 7

Đặc điểm chỉ có ở động vật là

1. Có cơ quan di chuyển

2. Có cấu tạo từ tế bào. 

3. Tự dưỡng

4. Dị dưỡng.

5. Cần ánh sáng mặt trời. 

6. Có thần kinh và giác quan.

Tổ hợp đúng là:

A. 1, 4, 6.                      B. 1,2, 3

C. 2, 3, 6.                      D. 3, 4, 5.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Phân biệt động vật với thực vật

Hướng dẫn giải

Đặc điểm chỉ có ở động vật là

 • Có cơ quan di chuyển.
 • Dị dưỡng.
 • Có thần kinh và giác quan.

Chọn A

7. Giải bài 8 trang 8 SBT Sinh học 7

Động vật được giới thiệu trong Sinh học 7 sắp xếp theo

A. Từ nhỏ đến lớn.                                                

B. Tầm quan trọng từ ít đến nhiều.

C. Trật tự tiến hoá.                           

D. Thứ tự xuất hiện từ trước đến sau.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Sơ lược phân chia giới động vật.
 • Do sự đóng góp của nhiều thế hệ các nhà phân loại học mả giói Động vật ngày nay được sắp xếp vào hơn 20 ngành. Chương trình Sinh học 7 đề cập đến 8 ngành chủ yếu.

Hướng dẫn giải

Động vật được giới thiệu trong Sinh học 7 sắp xếp theo trật tự tiến hóa

Chọn C

8. Giải bài 9 trang 8 SBT Sinh học 7

Nhóm động vật hoàn toàn có hại là

A. Cá mập ăn thịt người.    

B. Rắn độc.

C. Ruồi, muỗi.                                              

D. Giun sán kí sinh.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của động vật

Hướng dẫn giải

Nhóm động vật hoàn toàn có hại là giun sán kí sinh.

Chọn D

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM