Giải SBT Sinh 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Để giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức về sự đa dạng, phong phú về số lượng loài, môi trường sống và một số đại diện của ngành Ruột khoang để từ đó các em có thể phân biệt được một số đại diện của ngành eLib xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

1. Giải bài 6 trang 22 SBT Sinh học 7

Hãy nêu các đặc điểm của sứa, hải quỳ và san hô.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về cấu tạo cơ thể của ngành Ruột khoang

Hướng dẫn giải

Sứa, hải quỳ và san hô là những đại diện ngành Ruột khoang ở biển, làm nên sự đa dạng của ngành Ruột khoang.

  • Sứa: cơ thể hình dù, tầng keo dày, có khả năng di chuyển bằng cách co bóp của dù. Sứa trưởng thành sinh sản hữu tính.
  • Hải quỳ: thuộc lớp San hô, giống san hô ở chỗ : cơ thể hình trụ, có kiểu sống bám, nhiều tua miệng, nhưng khác san hô ở chỗ : Sống đơn độc và không có bộ khung xương đá vôi.
  • San hô: Cơ thể hình trụ, sống bám. Khi sinh sản vô tính, chồi mọc ra, nhưng không tách ra mà dính với cơ thể mẹ để tạo nên tập đoàn. San hô có bộ khung xương đá vôi và có khả năng sinh sản hữu tính.

2. Giải bài 7 trang 22 SBT Sinh học 7

Sự khác nhau về lối sống và cấu tạo thích nghi tương ứng ở các đại diện của ngành Ruột khoang.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết lối sống và cấu tạo của ngành Ruột khoang

Hướng dẫn giải

Ngành Ruột khoang có 3 lớp là Thuỷ tức, Sứa và San hô, chủ yếu sống ở biển, có các điểm khác nhau như sau:

3. Giải bài 8 trang 24 SBT Sinh học 7

Sứa bơi lội trong nước biển nhờ

A. Tua miệng phát triển và cử động linh hoạt.

B. Dù có khả năng co bóp.

C. Cơ thể có tỉ trọng xấp xỉ nước.

D. Cơ thế hình dù, đối xứng toả tròn.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Đa dạng của ngành Ruột khoang

Hướng dẫn giải

Sứa bơi lội trong nước biển nhờ dù có khả năng co bóp.

Chọn B

4. Giải bài 9 trang 24 SBT Sinh học 7

San hô tạo nên các rạn san hô ngầm ở biển là nhờ

A. Sinh sản nhanh và nhiều.

B. Cơ thể con mọc chồi không tách khỏi mẹ.

C. Có bộ xương đá vôi gắn kết lại với nhau.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về sinh sản của san hô của ngành Ruột khoang

Hướng dẫn giải

 San hô tạo nên các rạn san hô ngầm ở biển là nhờ: 

  • Sinh sản nhanh và nhiều. 
  • Cơ thể con mọc chồi không tách khỏi mẹ.
  • Có bộ xương đá vôi gắn kết lại với nhau.

Chọn D

5. Giải bài 10 trang 25 SBT Sinh học 7

San hô có vai trò

A. Tạo ra các đảo ngầm khó khăn cho tàu bè đi lại.

B. Hình thành các đảo lớn nhỏ ở vùng biển Đông.

C. Tạo nên một hộ sinh thái độc đáo rất đa dạng loài ở biển nhiệt đới.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về cấu tạo và vai trò của san hô

Hướng dẫn giải

 San hô có vai trò:

  • Tạo ra các đảo ngầm khó khăn cho tàu bè đi lại.
  • Hình thành các đảo lớn nhỏ ở vùng biển Đông.
  • Tạo nên một hộ sinh thái độc đáo rất đa dạng loài ở biển nhiệt đới.

Chọn D

6. Giải bài 13 trang 25 SBT Sinh học 7

Chọn từ, cụm từ cho sẵn đế điền vào chỗ trông trong câu sau cho phù hợp:

(1).......... có lối sống như sau: Khi sinh sản (2)............. cơ thể con không tách rời cơ thể mẹ mà dính với cơ thể mẹ tạo nên (3)........... có khoang ruột thông với nhau. Ớ chúng còn có khung xương (4)............ và nhờ thế chúng gắn với nhau tạo nên các (5)............. đồ sộ hình khối hay hình cành cây vững chắc. Đây là hình thức (6) ............ với lối sống cố định dưới đáy biển nơi thường xuyên có sóng to gió lớn.

A. san hô

B. mọc chồi

C. đá vôi

D. thích nghi 

E. Tập đoàn

Phương pháp giải

Xem lý thuyết cấu tạo, lối sống của các đại diện thuộc ngành Ruột khoang

Hướng dẫn giải

1. A

2. B

3. E

4. C

5. E

6. D

7. Giải bài 14 trang 25 SBT Sinh học 7

Đánh dấu X vào bảng: vị trí đúng của các tế bào của động vật ngành Ruột khoang có tên ở cột 1:

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Hướng dẫn giải

8. Giải bài 16 trang 26 SBT Sinh học 7

Đánh dấu X vào các cột 1, 2 và 3 về cách di chuyển của một số loài ruột khoang khác nhau :

Phương pháp giải

Xem lý thuyết sự đa dạng về phương thức di chuyển của ngành Ruột khoang

Hướng dẫn giải

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM