Giải SBT Sinh 7 Bài 4: Trùng roi

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 7 Bài 4: Trùng roi do eLib tổng hợp nhằm giúp các em củng cố các kiến thức về trùng roi như: cấu tạo cơ thể, sinh sản, di chuyển và dinh dưỡng,... từ đó các em có cái nhìn tổng quát về trùng roi.

Giải SBT Sinh 7 Bài 4: Trùng roi

1. Giải bài 2 trang 11 SBT Sinh học 7

Nêu đặc điểm của trùng roi.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Trùng roi
 • Trùng roi xanh sống trong nước : ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa.

Hướng dẫn giải

Trùng roi có các đặc điểm sau:

 • Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù.
 • Bào quan di chuyển là roi, một bộ phận chuyên hoá của chẩt nguyên sinh. Khi di chuyển, roi khoan vào nước để kéo cơ thể tiến theo.
 • Có lớp màng trong suốt phủ cơ thể nên cơ thể chúng có hình thù nhất định và nhìn rõ được các bào quan bên trong cơ thể.
 • Cơ thể thường chứa các hạt diệp lục nên tuy là động vật nhưng chúng có khả năng vừa dị dưỡng vừa tự dưỡng.
 • Có điểm mắt màu đỏ ở gốc roi với khả năng nhận biết được sáng và tối.
 • Một số trùng roi có khả năng tạo thành tập đoàn trùng roi (tập đoàn Vôn vốc gồm nhiều tế bào chung sống, nhưng mỗi tế bào ấy vẫn là các cá thể độc lập).
 • Sinh sản phân đôi theo chiều dọc cơ thể.

2. Giải bài 6 trang 12 SBT Sinh học 7

Nêu đặc điểm và ý nghĩa của tập đoàn trùng roi.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Tập đoàn trùng roi
 • Ở một số ao và giếng nước, đôi khi có thể gặp các “hạt” hình cầu, màu xanh lá cây, đường kính khoảng lmm, bơi lơ lửng, xoay tròn. Đó là tập đoàn trùng roi (còn gọi là tập đoàn Vôn vốc)

Hướng dẫn giải

Tập đoàn trùng roi có các đặc điểm và ý nghĩa sau:

 • Chúng gồm nhiều tế bào liên kết lại với nhau như mạng lưới.
 • Mỗi cá thể có roi quay ra ngoài để cùng di chuyển nhưng vẫn sống độc lập, chưa có sự chuyên hoá về chức năng.
 • Giữa các tế bào có các "cầu nguyên sinh chất" liên hệ với nhau.

Chúng được coi như một hình thức "chuyển tiếp" giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

3. Giải bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7

Tại sao trùng roi có màu xanh? Cách dinh dưỡng ở chúng như thế nào ?

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Trùng roi xanh

Hướng dẫn giải

Trùng roi có màu xanh vì cơ thể chúng chứa các hạt diệp lục màu xanh lá cây. Ở nơi sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật (quang hợp). Ớ trong tối, chúng vẫn sống nhờ những chất hữu cơ hoà tan do các sinh vật khác chết phân huỷ ra (còn gọi là dị dưỡng).

4. Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7

Vì sao trùng roi được chọn làm đại diện cho ngành Động vật nguyên sinh trong thực hành cũng như trong bài học lí thuyết của Sinh học 7?

Phương pháp giải

Trùng roi là động vật đơn bào, vừa tự dưỡng (có chứa diệp lục) vừa dị dưỡng 

Hướng dẫn giải

Trùng roi được chọn vì các lí do sau:

 • Chúng là con cháu của nhóm động vật nguyên sinh xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất.
 • Chúng đồng thời có 2 hình thức dinh dưỡng: tự dưỡng nhờ các hạt diệp lục như thực vật và dị dưỡng nhờ đồng hoá các chất hữu cơ do các sinh vật khác phân huỷ ra.
 • Chúng ở ranh giới của giới Thực vật và giới Động vật, là bằng chứng về sự thống nhất của sinh giới.

5. Giải bài 4 trang 15 SBT Sinh học 7

Trùng roi khác thực vật ở đặc điểm là

A. Dinh dưỡng nhờ hạt diệp lục.

B. Có khả năng dự trữ chất dinh dưỡng.

C. Không có màng xenlulôzơ.

D. Sinh sản vô tính.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Trùng roi xanh

Hướng dẫn giải

Trùng roi khác thực vật ở đặc điểm là không có màng xenlulôzơ.

Chọn C

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM