Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu là tài liệu được eLib sưu tầm. Hi vọng sẽ giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong học tập.

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

1. Giải bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây tên một số nước thuộc các khu vực của châu Âu.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được các nước thuộc các khu vực của châu Âu:

- Khu vực Bắc Âu

- Khu vực Tây và Trung Âu

- Khu vực Nam Âu

- Khu vực Đông Âu

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7

Vẽ biểu đồ hình tròn (dựa vào số liệu trang 185 trong SGK) để thể hiện rõ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina.

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu về tỉ trọng ba khu vực kinh tế của Pháp và Ucraina và kĩ năng vẽ biểu đồ tròn để vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế

Hướng dẫn giải

Biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina

3. Giải bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7

Hãy so sánh cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina để nêu rõ trình độ phát triển kinh tế của cả hai nước này?

Phương pháp giải

Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ để so sánh cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina:

- Ucraina có tỉ trọng ngành nông, lâm và ngư nghiệp, công nghiệp và xây dựng cao hơn Pháp

- Tỉ trọng ngành dịch vụ của Pháp cao hơn Ucraina

Hướng dẫn giải

Trong cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina năm 2000:

- Ucraina có tỉ trọng ngành nông, lâm và ngư nghiệp là 14%, cao gấp 4,7 lần tỉ trọng ngành nông, lâm và ngư nghiệp của Pháp (3%).

- Tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng của Ucraina (38,5%) cũng cao gấp 1,5 lần tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng của Pháp (26,1%).

- Tỉ trọng ngành dịch vụ của Pháp (70,9%) cao gấp 1,5 lần tỉ trọng ngành dịch vụ của Ucraina (47,5%).

=> Như vậy, nền kinh tế của Pháp phát triển mạnh hơn so với Ucraina.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM