Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết.

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

1. Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát kĩ ba ảnh (A, B, C) trang 39 trong SGK, điền vào chỗ chấm (…) nội dung phù hợp:

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần có kĩ năng phân tích hình ảnh, kết hợp với kiến thức về đặc điểm các kiểu môi trường đới nóng:

- Hoang mạc

- Nhiệt đới

- Xích đạo ẩm

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7

Điền vào chỗ chấm (....) nội dung thích hợp, sau đó lựa chọn biểu đồ (A, B, C) cho phù hợp với ảnh xavan ở trang 40 trong SGK.

Trong ba biểu đồ (A, B, C) trong SGK, biểu đồ ..... là phù hợp với nội dung chủ đề mà ảnh thể hiện vì: .......

Phương pháp giải

Cần nắm được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của xavan để xác định biểu đồ phù hợp:

- 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

- Lượng mưa vào mùa mưa tương đối lớn.

Hướng dẫn giải

Trong ba biểu đồ (A, B, C) trong SGK, biểu đồ B là phù hợp với nội dung chủ đề mà ảnh thể hiện vì ảnh thể hiện cảnh quan xavan của môi trường nhiệt đới, mà biểu đồ B thể hiện khí hậu của cảnh quan xavan với:

- 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

- Lượng mưa vào mùa mưa tương đối lớn.

3. Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7

Lựa chọn 3 biểu đồ lượng mưa (A, B, C) và hai biểu đồ lưu lượng nước của các sông (X, Y) trang 40 trong SGK, sắp xếp thành 2 cặp cho đúng. Chọn các từ đã cho (Mưa theo mùa; Mưa quanh năm; Có thời kì khô hạn kéo dài; Có đầy nước quanh năm; Có mùa lũ, mùa cạn và tháng nào sông cũng có nước) điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây, sau đó nối mũi tên của biểu đồ lượng mưa với biểu đồ lưu lượng nước các sông.

Phương pháp giải

- Cần có kĩ năng phân tích số liệu trong biểu đồ để nhận xét ở hai biểu đồ về:

+ Chế độ mưa

+ Chế độ nước sông

- Từ biểu đồ đã hoàn thành để nối biểu đồ lượng mưa tương ứng với biểu đồ lưu lượng nước.

Hướng dẫn giải

=> A - X; C - Y

4. Giải bài 4 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 41 SGK, em hãy:

Chọn ra một số biểu đồ thuộc đới nóng.

Đánh dấu × vào những ô trống thể hiện ý em cho là đúng:

Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

☐ Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

☐ Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô.

☐ Cả hai ý trên.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng nhận xét và phân tích biểu đồ để chỉ ra nguyên nhân biểu đồ B là biểu đồ thuộc đới nóng:

- Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

- Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô.

Hướng dẫn giải

- Biểu đồ thuộc đới nóng là biểu đồ B

- Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

☐ Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

☐ Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô.

☒ Cả hai ý trên.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM