Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ dưới đây. Tài liệu được eLib biên soạn và tổng hợp với nội dung các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải đầy đủ chi tiết, rõ ràng. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

1. Giải bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát lược đồ bên và kết hợp với hình 37.1 trong SGK, em hãy:

Lược đồ dân cư Bắc Mĩ

Nêu tên các khu vực có mật độ dân số:

• Trên 100 nguời/km2

• Từ 51 đến 100 người/km2

• Từ 11 đến 50 người/km2

• Từ 1 đến 10 người/km2

• Dưới 1 người/km2

Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư

Cho biết những thay đổi của sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng khai thác lược đồ để xác định:

- Các khu vực có mật độ dân số: trên 100, 51 đến 100, 11 đến 50, 1 đến 10, dưới 1 nguời/km2

- Nhận xét và giải thích: phân bố rất không đồng đều (điều kiện tự nhiên, nền công nghiệp,...)

- Những thay đổi của sự phân bố dân cư: di chuyển tới các vùng phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương (do hình thành các thành phố, các trung tâm công nghiệp)

Hướng dẫn giải

- Các khu vực có mật độ dân số:

+ Trên 100 nguời/km2: Đông Bắc Hoa Kì

+ Từ 51 đến 100 người/km2: Đông Nam, phía Nam và ven vịnh Caliphoocnia

+ Từ 11 đến 50 người/km2: Một dải hẹp ven Thái Bình Dương

+ Từ 1 đến 10 người/km2: khu vực hệ thống Cooc-đi-e

+ Dưới 1 người/km2: Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canađa.

- Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư: Dân cư Bắc Mỹ phân bố rất không đồng đều:

+ Tập trung rất đông đúc ở phía Đông Hoa Kì, đặc biệt là khu vực Đông Bắc vì:

  • Phía Đông Hoa Kì có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh tế phát triển sớm
  • Khu vực Đông Bắc Hoa Kì có nền công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều thành phố, hải cảng,...

+ Thưa thớt ở phía Bắc Canađa và khu vực hệ thống Cooc-đi-e, nhiều nơi không có người sinh sống:

  • Khu vực bán đảo Alaxca và Bắc Canađa có điều kiện sống khó khăn, khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt.
  • Cooc-đi-e là hệ thống núi cao, đồ sộ, địa hình hiểm trở, không thuận lợi cho các hoạt động sống của con người.

- Những thay đổi của sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ:

+ Hiện nay, một bộ phận dân cư Hoa Kì đang có sự di chuyển từ các phía nam Hồ Lớn và phía Đông ven Đại Tây Dương tới các vùng phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

+ Có sự thay đổi đó là vì: Ở vùng phía nam và duyên hải Thái Bình Dương hình thành nên các thành phố, các trung tâm công nghiệp mới, hiện đại, năng động hơn, thu hút người lao động.

2. Giải bài 2 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào lược đồ trên và nội dung SGK, em hãy:

Lược đồ dân cư Bắc Mĩ

- Nêu tên các đô thị có quy mô dân số:

• Trên 8 triệu dân

• Từ 5 đến 8 triệu dân

• Từ 3 đến 5 triệu dân

- Nhận xét và giải thích về sự phân bố các đô thị ....................

Phương pháp giải

Căn cứ vào lược đồ đã cho để xác định:

- Các đô thị có quy mô dân số: trên 8 triệu dân, 5 đến 8 triệu dân, 3 đến 5 triệu dân

- Nhận xét và giải thích: Phần lớn tập trung ở phía nam vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương (điều kiện tự nhiên, nhiều cảng biển,...)

Hướng dẫn giải

- Các đô thị có quy mô dân số:

+ Trên 8 triệu dân: Lôt Angiơlet, Mêhicô Xiti, Niu Iooc.

+ Từ 5 đến 8 triệu dân: Sicagô, Philađenphia, Oasintơn.

+ Từ 3 đến 5 triệu dân: Van-cu-vơ, Xit-tơn, Đi-tơ-roi, Tô-rôn-tô, Môn-trê-an, Phi-la-đen-phi-a, Đa-lat, Hiu-xtơn, Mai-a-mi, Goa-đa-la-ha-ra

- Nhận xét và giải thích về sự phân bố các đô thị: Phần lớn các đô thị tập trung ở phía nam vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương vì:

+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú

+ Ven Đại Tây Dương có nhiều cảng biển lớn

+ Đây là khu vực phát triển kinh tế và tiến hành công nghiệp hóa sớm.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM