Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

Để giúp các em học sinh học tập thật tốt, eLib xin giới thiệu nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, củng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

1. Giải bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát hình 5.1 trong SGK và đối chiếu với lược đồ trên, em hãy tô màu vào chú giải và lược đồ trên để thấy rõ sự phân bố các kiểu môi trường đới nóng.

Lược đồ các kiểu môi trường ở đới nóng

Phương pháp giải

Dựa vào lược đồ các kiểu môi trường ở đới nóng đối chiếu với lược đồ đã cho để chỉ ra sự phân bố các kiểu môi trường đới nóng

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở hình 5.2 trang 16 và nội dung SGK, em hãy cho biết sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu xích đạo ẩm.

Phương pháp giải

Dựa vào lược đồ đã cho và kĩ năng phân tích lược đồ để xác định sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa:

- Nhiệt độ: nhiệt độ cao quanh năm

- Lượng mưa: mưa nhiều và độ ẩm cao quanh năm

Hướng dẫn giải

Sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu xích đạo ẩm:

- Nhiệt độ: Khí hậu xích đạo ẩm có nhiệt độ cao quanh năm:

+ Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25oC – 28oC.

+ Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất rất nhỏ (khoảng 3oC).

+ Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, tới hơn 10oC.

- Lượng mưa: Khí hậu xích đạo ẩm có mưa nhiều và độ ẩm cao quanh năm

+ Lượng mưa trung bình năm từ 1500mm đến 2500mm.

+ Mưa phân bố tương đối đồng đều tất cả các tháng trong năm.

+ Càng gần xích đạo mưa càng nhiều.

3. Giải bài 3 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 7

Hãy nêu đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm ở môi trường xích đạo:

Về trạng thái của lá ở các mùa quanh năm..........................

Về số tầng tán và độ cao của cây trong rừng rậm.........................

Bên cạnh những cây thân gỗ, trong rừng rậm thường xanh quanh năm còn có những loại cây gì?

Phương pháp giải

Cần nắm kiến thức về đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm ở môi trường xích đạo:

- Về trạng thái của lá: xanh tốt

- Về số tầng tán và độ cao của cây: 5 tầng, độ cao khoảng 40 – 50m

- Bên cạnh những cây thân gỗ, còn có những loại dây leo thân gỗ, phong la,...

Hướng dẫn giải

Đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm ở môi trường xích đạo:

- Về trạng thái của lá ở các mùa quanh năm: Xanh tốt quanh năm

- Về số tầng tán và độ cao của cây trong rừng rậm: Gồm 5 tầng (tầng cỏ quyết, tầng cây bụi, tầng cây gỗ cao trung bình, tầng cây gỗ cao, tầng cây vượt tán), có độ cao khoảng 40 – 50m.

- Bên cạnh những cây thân gỗ, trong rừng rậm thường xanh quanh năm còn có những loại dây leo thân gỗ, phong la, tầm gửi,…

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM