Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Nhằm giúp các em củng cố kiến thức về Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng đồng thời rèn luyện các kỹ năng làm bài về kiến thức này eLib xin giới thiệu nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 10. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

1. Giải bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

☐ Dân số đới nóng chiếm gần 50% dân số của thế giới.

☐ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.

☐ Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải

Cần nắm được đặc điểm chính về dân số ở đới nóng:

- Dân số chiếm gần 50% dân số của thế giới

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao

- Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao

Hướng dẫn giải

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

☐ Dân số đới nóng chiếm gần 50% dân số của thế giới.

☐ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.

☐ Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

☒ Tất cả các ý trên.

2. Giải bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào số liệu đã cho về tốc độ mất rừng hàng năm ở một số khu vực thuộc đới nóng (1990 – 1995), em hãy đánh số thứ tự từ 1 đến 5 (theo số liệu tỉ lệ mất rừng hàng năm đã cho của các khu vực) từ cao đến thấp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Để đánh số thứ tự tích hợp ta cần ghi nhớ: Tốc độ mất rừng càng lớn thì tỉ lệ mất rừng càng cao

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

Hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng.

Chính phủ và nhân dân ở đới nóng đang phải đối mặt với những vấn đề gì trên con đường phát triển của đất nước:

Phương pháp giải

Dựa vào thực trạng ở đới nóng để chỉ ra những vấn đề đang phải đối mặt:

- Dân số tăng nhanh

- Khai thác quá mức tài nguyên

- Ô nhiễm môi trường, đói nghèo

Hướng dẫn giải

Những vấn đề chính phủ và nhân dân ở đới nóng đang phải đối mặt trên con đường phát triển của đất nước:

4. Giải bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng?

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về sức ép dân số lên tài nguyên môi trường để đưa ra giải pháp:

- Chính sách dân số, kế hoạch hóa

- Tuyên truyền, truyền thông

- Nâng cao trình độ dân trí

Hướng dẫn giải

Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng là giảm tỉ lệ gia tăng dân số thông qua:

- Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Tăng cường tuyên truyền, truyền thông về dân số.

- Nâng cao trình độ dân trí.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM