Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 28: TH: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Mời các em cùng eLib củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng làm bài về Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi với tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 28. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 28: TH: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

1. Giải bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào lược đồ hình 27.2 và nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào bảng sau nội dung phù hợp:

Phương pháp giải

Dựa vào lược đồ đã cho để xác định sự phân bố của môi trường:

- Xích đạo ẩm

- Địa Trung Hải

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 7

Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng như thế nào đối với sự hình thành các hoang mạc ở châu Phi.

Phương pháp giải

Cần nắm được đặc điểm của dòng biển lạnh để chỉ ra ảnh hưởng:

- Tính chất lạnh, khô ngăn cản sự bốc hơi 

- Các khối khí ấm khi thổi qua các dòng biển lạnh thì ngưng tụ và gây mưa ngoài khơi

Hướng dẫn giải

Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng đến sự hình thành các hoang mạc ở châu Phi:

- Các dòng biển lạnh với tính chất lạnh, khô ngăn cản sự bốc hơi hình thành mưa.

- Mặt khác, các khối khí ấm và ẩm thổi từ biển vào lục địa, khi thổi qua các dòng biển lạnh chảy sát ven bờ thì ngưng tụ và gây mưa ngay ngoài khơi, khi thổi vào trong đất liền độ ẩm giảm và không gây mưa.

Chính vì vậy, các hoang mạc ở châu Phi hình thành ngay ven biển.

3. Giải bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào các biểu đồ A, B, C, D trang 88 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng khai thác biểu đồ và kiến thức về các kiểu môi trường để xác định:

- Địa điểm tương ứng trên mỗi biểu đồ

- Đại diện kiểu môi trường tiêu biểu

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong bài thực hành, em hãy hoàn thành tiếp bảng sau:

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để xác định ở mỗi biểu đồ:

- Lượng mưa trung bình năm, tháng cao nhất, thấp nhất

- Nhiệt độ: biên độ năm, tháng cao nhất, thấp nhất

- Mùa mưa

Hướng dẫn giải

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM