Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết.

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

1. Giải bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào hình 54.1 trong SGK, hoàn thành bảng sau:

Phương pháp giải

Căn cứ vào lược đồ các nhóm ngôn ngữ đã cho để xác định các quốc gia sử dụng ngôn ngữ:

- Giecmanh

- Latinh

- Xlavơ

- Hi Lạp

- Nhóm ngôn ngữ khác,...

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát hình 54.2 trong SGK, em hãy

- Tìm sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000.

- Cho biết xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu hãy giải thích rõ điểm này.

Phương pháp giải

- Dựa vào tháp dân số của châu Âu và thế giới kết hợp kĩ năng phân tích số liệu để chỉ ra sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000

- Để chỉ ra nguyên nhân xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi, ta dựa vào đặc điểm: tỉ lệ gia tăng dân số đạt mức thấp

Hướng dẫn giải

- Sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000

+ Năm 1960: Châu Âu có kết cấu dân số trẻ. Dân số dưới độ tuổi lao động và trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao, dân số trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ thấp.

+ Năm 1980: Châu Âu có kết cấu dân số trẻ. Tuy nhiên, đang có xu hướng già hóa. Tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động bắt đầu giảm, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng.

+ Năm 2000: Châu Âu có kết cấu dân số già. Dân số dưới độ tuổi lao động thấp chiếm tỉ lệ thấp, dân số trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

→ Như vậy so với thế giới, dân số châu Âu có xu hướng đang già đi. Độ tuổi trong lao động đang có xu hướng giảm đi và tăng độ tuổi trên lao động.

- Nguyên nhân: Do tỉ lệ gia tăng dân số ở Châu Âu đạt mức thấp, chưa tới 0,1%, thậm chí ở một số nước tỉ lệ gia tăng dân số âm.

3. Giải bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát hình 54.3 trong SGK, hãy nhận xét về sự phân bố dân cư ở châu Âu.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng phân tích lược đồ để nhận xét về sự phân bố dân cư ở châu Âu: dân cư phân bố không đồng đều

Hướng dẫn giải

Dân cư châu Âu phân bố không đồng đều:

- Tập trung đông đúc ở vùng duyên hải, các thung lũng lớn và đồng bằng như duyên hải Biển Bắc, Địa Trung Hải, thung lũng và đồng bằng Raina,...

- Thưa thớt ở khu vực phía bắc và những vùng núi cao.

4. Giải bài 4 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 7

Điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng

Đặc điểm nào dưới đây không thuộc các đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu

Phương pháp giải

Cần nắm được các đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu:

- Tỉ lệ dân thành thị cao

- Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị

- Đô thị hóa nông thôn phát triển

Hướng dẫn giải

Đặc điểm không thuộc các đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu là:

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM