Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Nội dung hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức. Mời các em cùng theo dõi.

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

1. Giải bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát hình 41.1 trong SGK, em hãy cho biết:

- Trung và Nam Mĩ gồm những phần đất nào?

- Nêu tên các biển và đại dương bao quanh Trung và Nam Mĩ.

Phương pháp giải

Căn cứ vào lược đồ đã cho để xác định:

- Những phần đất của Trung và Nam Mĩ : Eo đất Trung Mĩ,...

- Các biển và đại dương bao quanh: Biển Ca-ri-bê, Đại Tây Dương,...

Hướng dẫn giải

- Trung và Nam Mĩ gồm những phần đất: Eo đất Trung Mĩ, các quần đảo trong biển Ca-ri-bê và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.

- Các biển và đại dương bao quanh Trung và Nam Mĩ: Biển Ca-ri-bê, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

2. Giải bài 2 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát hình 41.1 trong SGK, em hãy mô tả địa hình Nam Mĩ theo thứ tự từ Tây sang Đông (gồm những dải núi, đồng bằng và sơn nguyên nào).

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng đọc hiểu lược đồ để mô tả địa hình Nam Mĩ theo thứ tự từ Tây sang Đông:

- Dãy Anđét 

- Ở giữa là các đồng bằng 

- Phía Đông là các sơn nguyên

Hướng dẫn giải

Địa hình Nam Mĩ theo thứ tự từ Tây sang Đông gồm:

- Dãy Anđét chạy dọc bờ Tây lục địa.

- Ở giữa là các đồng bằng rộng lớn: đồng bằng Ô-ri-nô-cô, đồng bằng Amadôn, đồng bằng La-pla-ta, đồng bằng Pam-pa.

- Phía Đông là các sơn nguyên: sơn nguyên Guy-an, sơn nguyên Bra-xin.

3. Giải bài 3 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 7

Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ và Bắc Mĩ khác nhau ở những điểm chính nào?

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm địa hình của Nam Mĩ và Bắc Mĩ  để chỉ ra những điểm khác nhau:

- Phía tây

- Ở giữa

- Phía đông

Hướng dẫn giải

- Giống nhau: Nam Mĩ và Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.

- Khác nhau :

+ Bắc Mĩ phía đông là núi già; Nam Mĩ phía đông là cao nguyên.

+ Hệ thống Coóc-đi-e chiếm 1/2 lục địa Bắc Mĩ nhưng hệ thống An-đét chỉ chiếm phần nhỏ diện tích Nam Mĩ.

+ Bắc Mĩ, đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam và tây nam

4. Giải bài 4 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 7

Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho đúng

Phương pháp giải

Cần nắm được đặc điểm tự nhiên của các vùng ở Trung và Nam Mĩ:

- Eo đất Trung Mĩ

- Quần đảo Ăng ti

- Phía tây Nam Mĩ

- Phía đông Nam Mĩ

- Trung tâm Nam Mĩ

Hướng dẫn giải

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM