Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

Nội dung hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 29 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Dân cư xã hội châu Phi. Mời các em cùng theo dõi. Chúc các em học tốt!

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

1. Giải bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu dưới dấy, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số châu Phi qua các năm

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đã cho và kĩ năng vẽ biểu đồ cột để vẽ biểu đồ thể hiện sự gia tăng dân số châu Phi qua các năm

Hướng dẫn giải

Biểu đồ gia tăng dân số của châu Phi qua các năm, giai đoạn 1900 - 2001

2. Giải bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào lược đồ “Mật độ dân số và các đô thị lớn ở châu Phi”, em hãy:

- Trình bày sự phân bố dân cư của châu Phi theo dàn ý sau:

+ Nơi dân sống đúc nhất

+ Nơi dân thưa thớt

+ Nơi rất ít người sinh sống

- Nêu tên các đô thị lớn

+ Đô thị trên 8 triệu người

+ Đô thị từ 3 đến 5 triệu người

Phương pháp giải

Căn cứ vào lược đồ phân bố dân cư và dàn ý đã cho để trình bày:

- Sự phân bố dân cư: nơi đông đúc nhất, thưa thớt, rất ít người sinh sống

- Các đô thị lớn: trên 8 triệu người, từ 3 đến 5 triệu người

Hướng dẫn giải

- Sự phân bố dân cư của châu Phi:

+ Nơi dân sống đúc nhất: dọc 2 bên bờ hạ lưu sông Nin, bờ phía Tây Bắc vịnh Ghi-nê, Nam Phi, hạ lưu sông Dăm-be-di, trung tâm đảo Mađagaxca,...

+ Nơi dân thưa thớt: phía Nam hoang mạc Xa-ha-ra và Trung Phi.

+ Nơi rất ít người sinh sống: hoang mạc Xa-ha-ra, bồn địa Ca-la-ha-ri,...

- Các đô thị lớn

+ Đô thị trên 8 triệu người: Lagôt, Cairô.

+ Đô thị từ 3 đến 5 triệu người: Caxablanca, Angiê, Alêcxanđria, Gidơ, Khactum, Kinsaxa, Giôhanexbua, Kêptao.

3. Giải bài 3 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 7

Em hãy cho biết sự bùng nổ dân số, về đại dịch AIDS, về xung đột tộc người ở châu Phi.

Phương pháp giải

Cần có kiến thức về sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở châu Phi:

- Sự bùng nổ dân số: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới

- Đại dịch AIDS: năm 2000, hơn 25 triệu người nhiễm HIV/AIDS

- Xung đột tộc người: mâu thuẫn giữa các tộc người, dẫn đến xung đột biên giới và nội chiến,..

Hướng dẫn giải

- Sự bùng nổ dân số:

+ Năm 2001, châu Phi có hơn 818 triệu dân, chiếm 13,4% dân số thế giới.

+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi cao nhất thế giới: 2,4% (năm 2001)

- Đại dịch AIDS: Vào năm 2000, hơn 25 triệu người châu Phi nhiễm HIV/AIDS, trong đó phần lớn là người trong độ tuổi lao động.

- Xung đột tộc người ở châu Phi:

+ Châu Phi có nhiều tộc người, khác nhau về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tôn giáo và mâu thuẫn trong lợi ích.

+ Sự mâu thuẫn giữa các tộc người trong từng nước và giữa các nước láng giềng với nhau, dẫn đến xung đột biên giới và nội chiến liên miên gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế - xã hội, tạo cơ hội để nước ngoài can thiệp.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM