Soạn bài Hành động nói Ngữ văn 8 siêu ngắn

Nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em nhận diện và phân tích được hành động nói trong một văn bản cụ thể. Hy vọng rằng bài soạn này sẽ hữu ích với các em. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Soạn bài Hành động nói Ngữ văn 8 siêu ngắn

1. Hành động nói là gì?

1.1. Soạn câu 1 trang 62 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Hành động nói của Lí Thông nhằm mục đích chiếm lấy công lao của Thạch Sanh.

1.2. Soạn câu 2 trang 62 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Lí Thông đạt được mục đích từ lời nói.

1.3. Soạn câu 3 trang 62 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Lời nói của Lí Thông chính là biểu hiện của một hành động nói.

1.4. Soạn câu 4 trang 62 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Lí Thông nói với mục đích riêng -> nó là hành động nói.

2. Một số kiểu hành động nói thường gặp

2.1. Soạn câu 1 trang 62 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Hành động nói trong các đoạn văn đã cho là:

- "Con trăn ấy là con trăn nhà vua nuôi đã lâu" -> nhằm thông báo.

- "Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết" -> nhằm đe dọa.

- "Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi" -> nhằm đe dọa.

- "Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu" -> nhằm hứa hẹn.

2.2. Soạn câu 2 trang 63 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Trong đoạn văn đã cho người thực hiện hành động nói là chị Dậu và cái Tí. Cụ thể cái Tí dùng hành động nói để hỏi và thể hiện cảm xúc. Chị Dậu thì dùng hành động nói để thông báo cho con biết rằng bị bán đi.

2.3. Soạn câu 3 trang 63 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Các kiểu hành động nói xuất hiện trong những ngữ liệu đã cho là:

+ Trình bày.

+ Đe doạ.

+ Khuyên.

+ Hứa hẹn.

+ Hỏi.

+ Bộc lộ cảm xúc.

3. Luyện tập

3.1. Soạn câu 1 trang 63 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Trần Quốc Tuấn sáng tác nên Hịch tướng sĩ chủ yếu là muốn khơi dậy lòng yêu nước của các tướng sĩ và tái hiện những hành động độc ác, ngang tàng của quân giặc.

- Câu thể hiện mục đích nói nêu trên là: “Nay ta chọn binh pháp các nhà hợp làm một quyển gọi là Binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời dạy bảo của ta, thì mới phải đạo thần chủ; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, tức là kẻ nghịch thù”.

3.2. Soạn câu 2 trang 63 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Tác dụng của hành động nói từ các đoạn văn đã cho:

a. Dùng để hỏi và khuyên.

b. Dùng để trả lời, thông báo, hứa hẹn.

c. Dùng để hỏi, thông báo, bày tỏ cảm xúc.

3.3. Soạn câu 3 trang 65 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Kiểu hành động nói trong ngữ liệu là:

- (a) -> trình bày.

- (b) -> cầu khiến.

- (c) -> hứa hẹn.

Ngày:31/12/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM