Soạn bài Ôn tập về luận điểm Ngữ văn 8 siêu ngắn

Tài liệu dưới đây nhằm giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng vận dụng luận điểm trong bài văn nghị luận một cách chính xác, khoa học và chặt chẽ. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Soạn bài Ôn tập về luận điểm Ngữ văn 8 siêu ngắn

1. Khái niệm luận điểm

1.1. Soạn câu 1 trang 73 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Chọn câu trả lời đúng là câu c: "Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết (nói) nêu ra trong bài văn nghị luận".

1.2. Soạn câu 2 trang 73 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

a. Văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" có những luận điểm sau:

- "Khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân ta nồng nàn, mạnh mẽ".

- "Tự hào về truyền thống yêu nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm từ thời xa xưa".

- "Những biểu hiện tinh thần yêu nước thời hiện tại (chống Pháp)".

- "Nhiệm vụ làm cho tinh thần yêu nước trở thành hành động".

b. Những luận điểm được tác giả đưa ra chính xác và phù hợp với vấn đề nghị luận.

2. Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận

2.1. Soạn câu 1 trang 73 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

a. Vấn đề được đặt ra là phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc. 

b. Cần xác định lại luận điểm để văn bản được mạch lạc hơn.

2.2. Soạn câu 2 trang 74 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Luận điểm cần phải chính xác, rõ ràng và phù hợp với vấn đề nghị luận.

3. Mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận

3.1. Soạn câu 1 trang 74 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

a. Hệ thống (1) luận điểm phù hợp.

b. Hệ thống (2) luận điểm không phù hợp. Vì các luận điểm không có sự liên kết.

3.2. Soạn câu 2 trang 74 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Luận điểm cần phải có mối quan hệ liên kết chặt chẽ với nhau, có tính khoa học trong văn bản nghị luận.

4. Luyện tập

4.1. Soạn câu 1 trang 75 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Luận điểm có trong đoạn văn đã cho là:

- Luận điểm chính: "Nguyễn Mộng Tuân, một người bạn của Nguyễn Trãi".

- Luận điểm cơ sở:

+ "Nguyễn Trãi không phải là ông tiên mà là người Việt Nam tận tụy cho tâm hồn cao quý, thấu hiểu nỗi lòng người dân".

+ "Nguyễn Trãi là khí phách của dân tộc, tinh hoa của dân tộc".

+ "Nguyễn Trãi xứng đáng với lòng khâm phục và quý trọng của chúng ta".

4.2. Soạn câu 2 trang 75 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

a. Vấn đề nghị luận về giáo dục, những luận điểm sử dụng phù hợp và khoa học.

b. Những luận điểm đã cho có thể sắp xếp như sau:

- "Giáo dục là yếu tố quyết định đến việc điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số, thông qua đó, quyết định môi trường sống, mức sống trong tương lai".

- "Giáo dục trang bị kiến thức và nhân cách, trí tuệ và tâm hồn trẻ em hôm nay, những người sẽ làm nên thế giới ngày mai".

- "Do đó, giáo dục là chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai".

- "Cũng do đó, giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển chính trị và cho tiến bộ xã hội sau này".

Ngày:06/01/2021 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM