Soạn bài Câu cầu khiến Ngữ văn 8 siêu ngắn

Bài soạn Câu cầu khiến dưới đây nhằm giúp các em nắm được những nội dung chính của bài. Từ đó, các em sẽ dễ dàng hơn khi tìm hiểu bài trên lớp. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Soạn bài Câu cầu khiến Ngữ văn 8 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 30 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

a. Câu cầu khiến là: “Thôi đừng lo lắng”; “Cứ về đi” -> khuyên bảo và yêu cầu.

b. Câu cầu khiến là: “Đi thôi con” -> yêu cầu.

2. Soạn câu 2 trang 30 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Lưu ý khi đọc câu cầu khiến trong ngữ liệu b ta cần đọc với giọng mạnh mẽ, kiên quyết hơn câu cầu khiến trong ngữ liệu a.

3. Soạn câu 1 luyện tập trang 31 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Đặc điểm hình thức nhận diện câu cầu khiến:

+ Có các từ cầu khiến.

+ Thay chủ ngữ sẽ giúp câu có ý nghĩa thay đổi, chủ thể không đề cập tới bản thân.

4. Soạn câu 2 luyện tập trang 32 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Câu cầu khiến là:

a. "Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi" -> Câu này không có chủ ngữ.

b. "Các em đừng khóc" -> Chủ ngữ là "Các em".

c. "Đưa tay cho tôi mau! Cầm lấy tay tôi này!" -> Chỉ có giọng điệu cầu khiến.

5. Soạn câu 3 luyện tập trang 32 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Trong ngữ liệu a khuyết chủ ngữ -> khiến câu văn kém lịch sự.

- Trong ngữ liệu b có chủ ngữ -> câu văn lịch sự hơn.

6. Soạn câu 4 luyện tập trang 32 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Dế Choắt đã sử dụng câu cầu khiến để nhờ Dế Mèn giúp đỡ.

7. Soạn câu 5 luyện tập trang 32 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Không thể sử dụng câu " Đi thôi con!" để thay thế cho câu "Đi đi con!" vì chúng khác nhau về nghĩa.

 

Ngày:22/12/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM