Soạn bài Hoán dụ Ngữ văn 6 siêu ngắn

eLib xin gửi đến các em nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em bước đầu hiểu hơn về vai trò của phép tu từ hoán dụ trong một văn bản cụ thể. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Hoán dụ Ngữ văn 6 siêu ngắn

1. Hoán dụ là gì?

1.1. Soạn câu 1 trang 82 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Từ ngữ in đậm chỉ những người:

- Áo nâu, áo xanh: nông dân và công nhân.

- Nông thôn và thị thành: người sống ở nông thôn và sống ở thành thị.

1.2. Soạn câu 2 trang 82 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

- Áo nâu - nông thôn; áo xanh - thành thị -> chỉ quan hệ gần gũi với nhau.

1.3. Soạn câu 3 trang 82 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

- Tăng tính hình ảnh, hàm súc cho câu văn (thơ).

2. Các kiểu hoán dụ

2.1. Soạn câu 1 trang 83 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Phép hoán dụ có trong những văn bản đã cho là:

a. Bàn tay: chỉ bộ phận con người dùng để lao động, cầm nắm, nó tượng trưng cho sức lao động, người lao động chân chính.

b. Một, ba: Biểu thị số lượng cụ thể, xác định, ở đây chỉ sự hợp lại của các cá thể, tập thể tạo ra sức mạnh chung.

c. Đổ máu: là thương tích, mất mát, hi sinh, ở đây biểu thị chiến tranh bắt đầu xảy ra.

2.2. Soạn câu 2 trang 83 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Mối quan hệ biểu thị trong những văn bản là:

a. Biểu thị mối quan hệ giữa bộ phận với cái toàn thể.

b. Biểu thị mối quan hệ giữa cái cụ thể với cái trừu tượng.

c. Biểu thị quan hệ dấu hiệu của sự vật với sự vật.

2.3. Soạn câu 3 trang 83 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Để làm nên phép hoán dụ người ta thường:

- Lấy bộ phận để gọi toàn thể.

- Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng.

- Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật.

- Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.

3. Luyện tập

3.1. Soạn câu 1 trang 84 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Phép hoán dụ trong những ngữ liệu đã cho là:

a. Phép hoán dụ được sử dụng là "Làng xóm - người nông dân": quan hệ giữa vật chứa đựng với vật bị chứa đựng.

b. Phép hoán dụ được sử dụng là: "Mười năm - thời gian trước mắt"; "trăm năm - thời gian lâu dài": quan hệ giữa cái cụ thể với cái trừu tượng.

c. Phép hoán dụ được sử dụng là: "Áo chàm - người Việt Bắc": quan hệ giữa dấu hiệu của sự vật với sự vật.

d. Phép hoán dụ được sử dụng là: "Trái Đất - nhân loại": quan hệ giữa vật chứa đựng với vật bị chứa đựng.

3.2. Soạn câu 2 trang 84 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

So sánh ẩn dụ và hoán dụ:

- Điểm giống: đều lấy từ ngữ chỉ sự vật B để nói sự vật A và sự vật A không xuất hiện.

- Điểm khác:

+ Ẩn dụ: sự vật A và B có nét liên tưởng tương đồng.

+ Hoán dụ: hai sự vật gần gũi đi đôi với nhau trong thực tế.

Ngày:04/01/2021 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM