Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ Ngữ văn 6 siêu ngắn

eLib xin gửi đến các em nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em nhận diện và phân tích được những câu thiếu thành phần chủ ngữ và vị ngữ. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ Ngữ văn 6 siêu ngắn

1. Câu thiếu chủ ngữ

1.1. Soạn câu 1 trang 129 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Chỉ ra chủ ngữ và vị ngữ:

a. Qua truyện Dế Mèn phiêu liêu kí cho thấy Dế Mèn phục thiện.

-> Câu không đủ thành phần câu.

b. Qua truyện Dế Mèn phiêu liêu kí, em thấy Dế Mèn biết phục thiện.

- CN: "em".

- VN: "thấy Dế Mèn biết phục thiện".

1.2. Soạn câu 2 trang 129 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

- Chữa lại: "Qua truyện Dế Mèn phiêu liêu kí, tác giả cho  thấy Dế Mèn biết phục thiện".

2. Câu thiếu vị ngữ

2.1. Soạn câu 1 trang 129 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Chỉ ra chủ ngữ, vị ngữ:

a. Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.

- CN: "Thánh Gióng".

- VN: "cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù".

b. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.

-> Không có đầy đủ thành phần câu.

c. Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A.

-> Không có đầy đủ thành phần câu.

d. Bạn Lan là người học giỏi nhất lớp 6A.

- CN: "Bạn Lan".

- VN: "là người học giói nhất lớp 6A".

2.2. Soạn câu 2 trang 129 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Chữa lại những câu sai như sau:

- Chữa lại: "Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù đã để lại trong em thêm kính phục".

- Chữa lại: "Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A là bạn thân của tôi".

3. Luyện tập

3.1. Soạn câu 1 trang 129 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Đặt câu hỏi nhằm xem các ngữ liệu đã cho có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ chưa:

a. Có thể đặt câu như sau:

- Ai không làm gì nữa? -> Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay.

- Từ hôm đó bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay như thế nào?  -> Không làm gì nữa.

b. Có thể đặt câu như sau:

- Lát sau, ai đẻ được? -> Hổ.

- Lát sau, hổ như thế nào? -> Đẻ được.

c. Có thể đặt câu như sau:

- Hơn mười năm sau, ai già rồi chết? -> Bác tiều.

- Hơn mười năm sau, bác tiều như thế nào? -> Già rồi chết.

=> Những câu trên đều có chủ ngữ và vị ngữ.

3.2. Soạn câu 2 trang 130 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Nhận xét thành phần câu như sau:

a. Kết quả năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.

-> Có chủ ngữ, vị ngữ.

b. Với kết quả của năm học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở đã động viên em rất nhiều.

-> Khuyết chủ ngữ.

c. Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể.

-> Khuyết vị ngữ.

d. Chúng tôi thích nghe kể những câu chuyện dân gian.

-> Có chủ ngữ, vị ngữ.

3.3. Soạn câu 3 trang 130 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Chủ ngữ là:

a. Bé.

b. Chim.

c. Hoa.

d. Lũ trẻ.

3.4. Soạn câu 4 trang 130 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Vị ngữ là:

a. Được học sinh tiên tiến.

b. Ân hận vô cùng.

c. Toả ánh nắng ấm áp xuống mặt đất.

d. Đi du lịch ở Sa Pa.

3.5. Soạn câu 5 trang 130 SGK Ngữ văn 6 siêu ngắn

Câu đơn đã hoàn thành là:

a. "Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con. Còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mệt mỏi lắm".

b. "Mấy hôm nọ, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông".

c. "Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước. Trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận".

Ngày:07/01/2021 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM