Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Ngữ Văn 12 tóm tắt

Chia sẻ đến các em tài liệu bài soạn Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, tài liệu gồm các câu hỏi bài tập được soạn tóm tắt, song vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung cần thiết để các em học tập hiệu quả. Chúc các em có được bài soạn hay.

Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Ngữ Văn 12 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 21 SGK Ngữ Văn 12 tóm tắt

a. 

 • Vấn đề mà Nê-ru nghị luận: phẩm chất văn hóa trong con người.
 • Có thể đặt tên cho văn bản là: văn hóa con người, thế nào là người sống có văn hóa,...

b.

 • Các thao tác được dùng trong bài: giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận…
 • Giải thích và chứng minh: “Văn hóa - đó có phải là sự phát triển nội tại bên trong một con người hay không?... anh ta có hạn chế về trí tuệ và văn hóa…";
 • Phân tích và bình luận: “Một trí tuệ có văn hóa, có cội nguồn từ chính nó…đã nhất thiết đại diện cho sự phát triển của trí khôn con người…”.

 c.

 • Cách diễn đạt trong văn bản rất đặc sắc, khá sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc, người nghe thể hiện qua cách viết đối thoại, trích dẫn thơ, kết hợp các thao tác lập luận.

2. Soạn câu 2 trang 22 SGK Ngữ Văn 12 tóm tắt

a. Mở bài

Nêu vấn đề cần nghị luận: vai trò của lí tưởng đối với cuộc sống con người.

b. Thân bài

- Giải thích:

 • Lí tưởng: đích con người hướng tới, mục đích con người mong muốn đạt được.
 • Cuộc sống: giá trị sống, giá trị của mỗi người trong cuộc đời.

=> Câu nói nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của lí tưởng đối với mỗi người, nó là ngọn đèn chiếu rọi, soi sáng hành động của mỗi người đạt được mong muốn.

- Phân tích, chứng minh:

 • Lí tưởng có vai trò to lớn đối với mỗi người (giúp con người phấn đấu đạt tới những điều tốt đẹp, khẳng định giá trị của bản thân mình,...).
 • Tuy nhiên, có nhiều người sống không có lí tưởng, hoặc lí tưởng vượt xa khả năng thực tế, cần phê phán những điều đó.

- Bài học rút ra:

 • Xác định lý tưởng đúng đắn.
 • Nỗ lực hết mình để vươn tới lí tưởng.

c. Kết bài

Khẳng định lại vai trò của lí tưởng.

Ngày:08/07/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM