Soạn bài Văn bản tổng kết Ngữ văn 12 tóm tắt

Xuyên suốt chương trình ngữ văn THCS đến THPT thì văn bản đã trở thành một phần học hết sức quen thuộc đối với các em. Ngày hôm nay eLib xin giới thiệu đến các em bài soạn Văn bản tổng kết, để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt.

Soạn bài Văn bản tổng kết Ngữ văn 12 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 175 SGK Ngữ văn 12 tóm tắt

a. Thuộc loại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn

- Dùng phong cách ngôn ngữ hành chính diễn đạt.

b. Ở văn bản 1:

- Đề mục: Báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công với nước.

- Nội dung gồm:

+ Tình hình tổ chức.

+ Kết quả hoạt động.

+ Đánh giá chung.

- Yêu cầu của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn:

+ Mục đích nhìn nhận, đánh giá, tổng kết.

+ Yêu cầu: Khách quan, chính xác.

+ Bố cục: 3 phần (Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề)

+ Nội dung chính: Tình hình và kết quả thực tiễn từ đó đánh giá, kiến nghị.

2. Soạn câu 2 trang 175 SGK Ngữ văn 12 tóm tắt

  • Loại văn bản tổng kết tri thức

  • Diễn đạt bằng hình thức ngôn ngữ khoa học

  • Mục đích: Hệ thống hóa các kiến thức

  • Nội dung: Kiến thức cơ bản và nâng cao

3. Soạn câu 3 trang 175 SGK Ngữ văn 12 tóm tắt

  - Nội dung:

+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn có các nội dung: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,...

+ Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

- Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.

4. Soạn câu 1 luyện tập trang 177 SGK Ngữ văn 12 tóm tắt

a. Văn bản đã đạt được những yêu cầu của một văn bản tổng kết:

- Bố cục đầy đủ ba phần.

- Cách diễn đạt thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Trong phần bị lược bớt, tác giả đã dẫn ra những sự việc mà chi đoàn đã thực hiện được về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc bồi dưỡng kết nạp đoàn viên hoặc củng cố chất lượng đoàn viên,..., những số liệu thực về kết quả hoạt động tình nguyện.

c. Văn bản tổng kết còn thiếu các nội dung:

- Tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành văn bản.

- Địa điểm, thời gian (ngày, tháng viết tổng kết).

5. Soạn câu 2 luyện tập trang 177 SGK Ngữ văn 12 tóm tắt

Tổng số văn bản (số bài) đã học

Phân loại theo đặc điểm riêng:

  • Theo thể loại: Có bao nhiêu văn bản là truyện ngắn? Bao nhiêu văn bản về Thơ?

  • Theo thời kì lịch sử: Có bao nhiêu tác phẩm ra đời trong kháng chiến chống Mỹ? Chống Mĩ? (Được học và đọc thêm)

  • Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của các nhóm tác phẩm.

Lập bảng thống kê các tác phẩm đã học (phụ lục sách giáo khao ngữ văn)

Ngày:31/12/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM