Bài 3: Các loại tín dụng của ngân hàng thương mại

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng lLý thuyết tài chính tiền tệ Bài 3: Các loại tín dụng của ngân hàng thương mại sau đây để tìm hiểu về căn cứ vào mục đích, căn cứ vào thời hạn tín dụng, căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng, căn cứ vào hình thái của tín dụng, căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay,...

Bài 3: Các loại tín dụng của ngân hàng thương mại

Tín dụng NHTM được chia thành nhiều loại khác nhau dựa theo các tiêu thức phân loại khác nhau:

1. Căn cứ vào mục đích

Dựa vào tiêu thức này tín dụng NHTM có thể chia thành các loại sau:

 • Cho vay phục vụ cho kinh doanh công thương nghiệp
 • Cho vay bất động sản
 • Cho vay nông nghiệp
 • Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Cho vay tiêu dùng cá nhân

2. Căn cứ vào thời hạn tín dụng

Dựa vào tiêu thức này tín dụng có thể chia thành ba loại sau:

 • Tín dụng ngắn hạn: Là loại cho vay có thời hạn dưới 12 tháng, mục đích thường tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản ngắn hạn hoặc các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân. Loại cho vay này thường chiếm tỷ trọng cao nhất đối với các NHTM
 • Cho vay trung hạn: Là loại cho vay nếu ở Việt Nam thì có thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng, còn đối với các nước trên thế giới thời hạn có thể từ 12 tháng đến trên 60 tháng, mục đích cho vay để đầu tư mua sắm tài sản dài hạn, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh.
 • Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn ở Việt Nam trên 60 tháng, mục đích cho vay để tài trợ cho các dự án đầu tư như xây dựng nhà ở, thiết bị, xây dựng các xí nghiệp mới.

3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng

Dựa vào tiêu thức này tín dụng được chia làm hai loại:

 • Cho vay không đảm bảo: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của người thứ ba mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng. Loại này thường sử dụng cho khách hàng quen thuộc có khả năng tài chính mạnh.
 • Cho vay có đảm bảo: Là loại cho vay được NHTM cung ứng nhưng phải có thế chấp cầm cố, bảo lãnh của bên thứ ba.

4. Căn cứ vào hình thái của tín dụng

Dựa vào tiêu thức này cho vay được chia làm hai loại:

 • Cho vay bằng tiền: Là hình thức cho vay chủ yếu của các Ngân hàng và việc cho vay được thực hiện bằng các nghiệp vụ khác như tín dụng ứng trước, thấu chi, tín dụng trả góp tín dụng thời vụ...
 • Cho vay bằng tài sản: Loại cho vay này thường dưới hình thức Ngân hàng cho vay bằng tài trợ thuê mua. Theo phương thức này NHTM hoặc công ty cho thuê tài chính của NHTM cung cấp trực tiếp tài sản cho người đi vay được gọi là người đi thuê, và người đi thuê hoàn trả nợ vay bao gồm cả vốn gốc và lãi khi đến hạn.

5. Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay

Dựa vào tiêu thức này tín dụng có thể chia thành các loại sau:

 • Cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay môt lần khi đáo hạn 
 • Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả góp
 • Cho vay trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn nợ cụ thể mà tùy theo khả năng tài chính của người đi vay có thê trả nợ bất cứ lúc nào.

6. Dựa vào phương thức để cho vay

Dựa vào tiêu thức này tín dụng chia thành các loại sau:

 • Cho vay theo từng khoản
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng

(Các loại này sẽ được xem xét kỹ hơn trong Chương 3 nói về tín dụng ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh)

Trên đây là nội dung bài giảng Bài 3: Các loại tín dụng của ngân hàng thương mại được eLib tổng hợp lại nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo. Hy vọng đây sẽ là tư liệu giúp các bạn nắm bắt nội dung bài học dễ dàng hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM