Bài tập lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án

Để củng cố cũng như ôn tập lại những kiến thức đã học về môn lý thuyết tài chính tiền tệ, mời bạn đọc cùng eLib tham khảo Bài Tập lý thuyết tài chính tiền tệ. Bài tập bao gồm những câu hỏi dạng trắc nghiệm, các câu hỏi dạng đúng sai có cả cách giải thích chi tiết từng câu trả lời cho các bạn có thể giải đáp kịp thời thắc mắc của mình.

Bài tập lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án

Câu 1. Hàng hóa được giao dịch trên thị trường tiền tệ bao gồm tín phiếu kho bạc, giấy chứng nhận tiền gửi ngân hàng, thương phiếu, hối phiếu được ngân hàng chấp nhận

Trả lời: Đúng

Vì: Thị trường tiền tệ là nơi mua bán và giao dịch các công cụ nợ ngắn hạn (thường là dưới 1 năm). Các công cụ ngắn hạn như: tín phiếu kho bạc, giấy chứng nhận tiền gửi ngân hàng, thương phiếu, hối phiếu được ngân hàng chấp nhận đều là các công cụ được giao dịch trên thị trường tiền tệ.

Câu 2: Cổ phiếu là loại hàng hóa được giao dịch trên thị trường sơ cấp

Trả lời: Sai

Thị trường sơ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán vừa mới được phát hành. Đối với cổ phiếu là loại hàng hóa được giao dịch trên thị trường vốn và mua bán nhiều trên thị trường thứ cấp.

Câu 3: Thị trường vốn cổ phần là thị trường có rủi ro cao hơn thị trường nợ

Trả lời: Đúng

Hàng hóa mua bán trên thị trường vốn cổ phần như là cổ phiếu có rủi ro cao hơn so với hàng hóa mua bán trên thị nợ như là trái phiếu

Câu 4: Mục đích của việc phát hành trái phiếu chính phủ là để nhằm huy động vốn cho doanh nghiệp

Trả lời: Sai

Phát hành trái phiếu chính phủ làm tăng thu NSNN, phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới là công cụ để huy động vốn vay cho doanh nghiệp

Câu 5: Các chức năng của tiền tệ đều có mức độ quan trọng như nhau.

Trả lời: Sai

Trong các chức năng của tiền tệ chức năng phương tiện trao đổi là chức năng quan trọng nhất vì Tiền làm giảm chi phí giao dịch do không cần tìm sự trùng lặp trong nhu cầu trao đổi, thời gian, không gian cho người bán và người mua.

Câu 6: Tài chính công là một bộ phận cấu thành các lĩnh vực của Tài chính.

Trả lời: Đúng

Tài chinh công là một bộ phận cấu thành quan trọng của tài chính có nét đặc thù là gắn với thu nhập và chi tiêu của chính phủ

Câu 8: Khối tiền tệ nào sau đây được coi là có hiệu quả đối với nền kinh tế:

A. M1

B. M2

C. M3

D. L

Trả lời: A

M1 là khối tiền tệ giao dịch có tính lỏng cao nhất và được sử dụng nhiều nhất nên có thể nói đây khối tiền tệ hiệu quả nhất đối với nền kinh tế, dễ điều tiết và thay đổi cung tiền trong quản lý tiền tệ.

Câu 9: Khi doanh nghiệp đi vay vốn để tài trợ cho các hoạt động của mình, nguồn vốn vay nào thường có lãi suất cao nhất:

A. Phát hành trái phiếu

B. Tín dụng thương mại

C. Tín dụng ngân hàng

D. Phát hành thương phiếu

Trả lời: C

Tín dụng ngân hàng là hình thức vay vốn chủ yếu của các doanh nghiệp và phải chịu lãi suất cao hơn so với các nguồn vay khác do có những ưu điểm về nguồn vốn dồi dào.

Câu 10: Nhược điểm lớn nhất của tiền giấy là:

A. Dễ bị làm giả

B. Gây ra các gian lận như: rửa tiền, đốt tiền…

C. Dễ bị rách nát, hư hỏng

D. Không có phương án đúng

Trả lời: D

Nhược điểm lớn nhất của tiền giấy là dễ bị mất giá

Câu 11: Các lĩnh vực của tài chính ra đời dựa trên tổng thể các mối quan hệ về ____ giữa các chủ thể trong nền kinh tế.

A. VỐN

B. TIỀN T

C. HÀNG HOÁ

D. LÃI SUẤT

Trả lời: B

Về bản chất, tài chính là các quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, thông qua đó tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ, nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy và tiêu dung các chủ thể trong nền kinh tế.

Câu 12. Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc tính của nợ và vốn?

A. Chúng đều có thể là những công cụ tài chính dài hạn

B. Chúng đều có thể là những công cụ tài chính ngắn hạn

C. Chúng đều liên quan tới yêu cầu về thu nhập của người phát hành

D. Chúng đều giúp cho doanh nghiệp tăng vốn

Trả lời: B

Các công cụ trên thị trường nợ và vốn đều là các công cụ tài chính dài hạn, không thể là công cụ tài chính ngắn hạn

Câu 13.  Điều nào sau đây là đúng khi nói đến khái niệm về tiền tệ:

A. Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt

B. Tiền tệ là vật được chấp nhận chung

C. Tiền tệ là công cụ để trao đổi

D. Không có phương án đúng

Trả lời: B

Theo Mishkin, tiền tệ là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để nhận hàng hóa dịch vụ, hoặc trong việc trả nợ

Câu 14. Điều nào sau đây là đúng khi nói tới thị trường tài chính và chứng khoán?

A. Trái phiếu là chứng khoán dài hạn và hứa trả những khoản tiền theo kì được gọi là cổ tức cho những người yêu cầu bồi thường còn lại của công ty

B. Công cụ nợ là công cụ trung hạn có thời gian đáo hạn nhỏ hơn một năm

C. Công cụ nợ là công cụ trung hạn có thời gian đáo hạn từ 10 năm trở lên

D. Thời gian đáo hạn của các công cụ nợ là số năm (kì hạn) mà công cụ nợ sẽ đáo hạn

Trả lời: D

Các công cụ nợ là công cụ tài chính dài hạn ( lớn hơn 1 năm) nên thời gian đáo hạn của các công cụ nợ (kỳ hạn) thường được tính bằng số năm mà các công cụ nợ đáo hạn

Câu 15. Công cụ nào dưới đây được coi là phi rủi ro trên thị trường tài chính?

A. Chứng chỉ tiền gửi

B. Sổ tiết kiệm

C. Tín phiếu kho bạc nhà nước

D. Không có phương án đúng

Trả lời: C

Trên thị trường tài chính, tín phiếu kho bạc là công cụ an toàn nhất, rủi ro gần như bằng 0. Vì vậy đây được xem là công cụ phi rủi ro trên thị trường tài chính.

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Bài tập lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án và giải thích!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án dưới đây

Trắc Nghiệm

Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM