Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ sẽ giúp các bạn ôn tập nắm chắc kiến thức cơ bản, những lý luận chung về tiền tệ, tín dụng và lưu thông tín dụng, ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng, thị trường tài chính,... đảm bảo các bạn vừa học tập tốt cũng như vận dụng kiến thức vào thực tế được hiệu quả. Mời các bạn cùng eLib tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị. Khi mới ra đời, thực chất đồng tiền là một loại hàng hoá được quy ước làm vật ngang giá chung một cách rộng rãi. Đây là những lý thuyết cơ bản khi các bạn nghiên cứu môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ.

Tại sao phải nghiên cứu về tài chính tiền tệ?

Nghiên cứu về tài chính – tiền tệ giúp cho chúng ta hiểu được những vấn đề đang tồn tại trong đời sống kinh tế - xã hội:
Thuế, chi tiêu công và bội chi ngân sách

 • Tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, lạm phát và việc làm.
 • Tiết kiệm, đầu tư và các định chế tài chính.
 • Tiết kiệm, đầu tư và thị trường tài chính...

Tài chính – tiền tệ công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước.

Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa:

 • Tăng trưởng kinh tế.
 • Lạm phát.
 • Ổn định tiền tệ và tỷ giá.
 • Cân cân thanh toán.

Doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả

 • Huy động vốn: Nợ và vốn sở hữu chủ.
 • Sử dụng/phân phối vốn: tài sản cố định, tài sản lưu động và đầu tư tài chính.
 • Tối đa hóa lợi nhuận.

Các định chế tài chính:

 • Cầu nối giữa người tiết kiệm và doanh nghiệp, chính phủ.
 • Cung cấp các dịch vụ tài chính.
 • Đóng vai trò trong việc cải thiện hiệu quả của nền kinh tế.

Thị trường tài chính:

 • Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
 • Kênh chuyển tải vốn ngắn hạn và dài hạn
 • Ảnh hưởng đến sự đầu tư của các cá nhân, hành vi kinh doanh của các doanh nghiệp và hiệu quả của nền kinh tế.

Tài chính – tiền tệ là lĩnh vực rất sống động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội.

Nghiên cứu tài chính – tiền tệ giúp cho sinh viên hiểu được:

 • Sự điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.
 • Hiểu được rõ ràng hơn các thông tin tài chính – tiền tệ đăng tải trên báo chí.
 • Lựa chọn nghề nghiệp quản lý tài chính, kinh doanh tiền tệ.

Tài chính – tiền tệ là lĩnh vực rất sống động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội.

Nghiên cứu tài chính – tiền tệ giúp cho sinh viên hiểu được:

 • Sự điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
 • Hiểu được rõ ràng hơn các thông tin tài chính – tiền tệ đăng tải trên báo chí.
 • Lựa chọn nghề nghiệp quản lý tài chính, kinh doanh tiền tệ

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ có nội dung gồm 6 chương:

Chương I. Sự ra đới và phát triển của tiền tệ

Chương II. Chức năng của tiền tệ

Chương III. Các chế độ của tiền tệ

Chương IV. Các học thuyết của tiền tệ

Chương V. Cung – cầu tiền tệ

Chương VI. Lạm phát

Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM