Luận văn ThS: Kinh nghiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ và bài học cho Việt Nam

Mục đích của luận văn Kinh nghiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ và bài học cho Việt Nam là tìm hiểu các kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ, qua đó rút ra bài học cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả xử lý đổ vỡ hệ thống ngân hàng.

Luận văn ThS: Kinh nghiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ và bài học cho Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Đổ vỡ ngân hàng và vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong xử lý đổ vỡ là một vấn đề lớn đối với mọi nền kinh tế. Đây cũng là một vấn đề khá mới mẻ và mới dành được sự quan tâm sâu sắc của các Chính phủ, các Tổ chức BHTG trên thế giới, các nhà nghiên cứu và đông đảo dư luận đặc biệt từ cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua tại Mỹ…Tuy nhiên, các nghiên cứu xung quanh vấn đề này mới chỉ tồn tại dưới dạng những bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng chứ chưa có những công trình nghiên cứu chuyên sâu và đầy đủ. Với những lý do đó, người viết đã mạnh dạn chọn đề tài “Kinh nghiệm của Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ và bài học cho Việt Nam” cho luận văn thạc sỹ của mình.

1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài

Mục đích của luận văn là tìm hiểu các kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ, qua đó rút ra bài học cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả xử lý đổ vỡ hệ thống ngân hàng.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những kinh nghiệm của Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong vấn đề xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ đặc biệt là trong giai đoạn 2008-2009.

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để làm rõ vấn đề nghiên cứu, trước tiên, người viết tìm hiểu một cách tổng quan về bảo hiểm tiền gửi

Sau khi nắm bắt được các kiến thức nền tảng, người viết đi sâu tìm hiểu các kinh nghiệm thực tiễn của Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ như kinh nghiệm về tạo dựng cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý ngân hàng có vấn đề, kinh nghiệm về tiếp nhận và xử lý các ngân hàng…cũng như tìm hiểu một số chương trình góp phần xử lý khủng hoảng của tổ chức này.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn đã sử dụng phương pháp quy nạp trong nghiên cứu, phương pháp phân tích đối chiếu, so sánh phù hợp với từng vấn đề nghiên cứu của đề tài. 

1.6 Kết quả nghiên cứu

Bằng những nghiên cứu của mình, Luận văn đã có một số đóng góp nhất định như hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến hoạt động BHTG cũng như khía cạnh xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ của hoạt động này; tìm hiểu và nghiên cứu các kinh nghiệm về tạo dựng cơ sở pháp lý, xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý, đảm bảo năng lực tài chính…của Tổ chức BHTG Hoa Kỳ trong việc xử lý đổ vỡ ngân hàng. Từ các kinh nghiệm thực tiễn đó của Hoa Kỳ, luận văn chắt lọc ra được các bài học cho riêng Việt Nam. Sau khi tìm hiểu thực tiễn xử lý đổ vỡ ngân hàng tại Việt Nam và đưa ra những đánh giá về nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng, người viết cũng đã đề xuất được một số giải pháp để có thể áp dụng hiệu quả các bài học đó vào hoàn cảnh cụ thể của nước mình.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về bảo hiểm tiền gửi và vấn đề ngân hàng bị đổ vỡ

  • Tổng quan về bảo hiểm tiền gửi
  • Hệ thống ngân hàng và vấn đề xử lý ngân hàng bị đổ vỡ
  • Bảo hiểm tiền gửi và vấn đề xử lý ngân hàng bị đổ vỡ

2.2 Kinh nghiệm của Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ

  • Vài nét về Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ (FDIC)
  • Kinh nghiệm của FDIC trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ
  • Kinh nghiệm triển khai và phối hợp triển khai một số chƣơng trình góp phần xử lý khủng hoảng của FDIC

2.3 Bài học cho Việt nam trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ từ kinh nghiệm của Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ

  • Bài học cho Việt Nam trong việc xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ từ kinh nghiệm của FDIC
  • Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và thực trạng hoạt động xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ
  • Đánh giá nguy cơ đổ vỡ đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam
  • Một số giải pháp nhằm áp dụng hiệu quả các bài học về xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ của Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Hoa Kỳ vào điều kiện của Việt Nam

3. Kết luận

Những kiến thức tổng quan mà luận văn đưa ra về nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi cũng như hoạt động xử lý các ngân hàng bị đổ vỡ không chỉ là nền tảng lý thuyết để soi rọi vấn đề cần nghiên cứu của luận văn mà còn hữu ích đối với tất cả những ai muốn tìm hiểu các vấn đề khác xung quanh hoạt động bảo hiểm tiền gửi. Những giải pháp mà luận văn đề xuất ở tầm vĩ mô và vi mô là những gợi ý cho Chính phủ và các Bộ ngành trong việc hoạch định chính sách, xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi cũng như giúp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt vai trò đầu tàu trong xử lý đổ vỡ và là tấm lá chắn khủng hoảng.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên ---

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM