Địa lý 7 Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

Bài thực hành Bài 40 "Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai mặt trời" củng cố cho các em nền kinh tế công nghiệp chủ đạo ở Bắc Mĩ và những thay đổi trong cơ cấu sản xuất công nghiệp. Qua đó giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng phân tích lược đồ, bản đồ địa lý.

Địa lý 7 Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu

- Củng cố kiến thức về nền công nghiệp Bắc Mĩ

- Nắm được sự phân bố, phát triển công nghiệp của các nước hàng đầu Bắc Mĩ

- Phân tích lược đồ, bản đồ công nghiệp nước Mĩ

- Đọc và khai thác các thông tin lược đồ

1.2. Chuẩn bị

- Bản đồ công nghiệp Bắc Mĩ

- Lược đồ công nghiệp Hoa Kì

- Tập bản đồ

- Sach giáo khoa, vở ghi chép

2. Nội dung tiến hành

2.1. Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

Quan sát các hình 37.1, 39.1 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết:

Hình 37.1: Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc MĩHình 39.1: Lược đồ công nghiệp Bắc Mĩ

- Tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì

- Tên các ngành công nghiệp chính ở đây

- Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút?

Gợi ý trả lời

- Các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì: Niu I-ooc, Phi-la đen-phi-a, Oa-sinh-tơn, Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Ôt-ta-ao, Môn-trê-an.

- Các ngành công nghiệp chính ở đây: luyện kim đen, cơ khí, hóa chất, dệt, đóng tàu, khai thác và chế biến gỗ.

- Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút, vì:

  • Hạ tầng cơ sở lạc hậu
  • Ngành luyện thép và khai thác than bị đình đốn
  • Không khí và nước bị ô nhiễm
  • Bị cạnh tranh bởi các nước Tây Âu, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới ở Châu Á…

2.2. Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới

Quan sát hình 40.1 và kiến thức đã học, cho biết:

Hình 40.1: Lược đồ không gian công nghiệp Hoa Kì

- Hướng chuyển dịch vốn và lao động của Hoa Kì.

- Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì?

- Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi gì?

Gợi ý trả lời

- Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì: từ khu Đông Bắc xuống vành đai công nghiệp mới ở phía tây và phía nam của Hoa Kì.

- Nguyên nhân của sự di chuyển vốn, lao động: vành đai công nghiệp mới phía nam và tây nam có nhiều lợi thế phát triển (lao động, nguyên liệu, thị trường và công nghệ kĩ thuật mới), đồng thời trong giai đoạn hiện nay đang phát triển mạnh mẽ.

- Vị trí của vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời" có thuận lợi:

  • Phía nam kề với vùng nguyên, nhiên liệu và thị trường của các nước Trung và Nam Mĩ.
  • Phía tây thuận lợi cho việc mở rộng xuất, nhập khẩu với thị trường các nước Châu Á - Thái Bình Dương.

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Hiểu rõ cuộc cách mạng công nghiệp, khoa học kĩ thuật đã làm thay đổi trong phân bố sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì.
  • Hiểu rõ sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất công nghiệp ở vùng công nghiệp đông bắc và ở “Vành đai Mặt Trời”
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM