Địa lý 7 Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Bài học Địa lý 7 Bài 49 "Dân cư và kinh tế châu Đại Dương" tìm hiểu về dân cư và tình hình phát triển kinh tế ở châu Đại Dương. Qua đó, hiểu hơn về mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển chung trong nền kinh tế.

Địa lý 7 Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Dân cư

- Dân cư châu Đại Dương có các đặc điểm sau

Thành phố Xít-ni (Ô-xtrây-li-a)Người Pô-li-nê-diêng chuẩn bị ra khơi

 • Mật độ dân số thấp nhất thế giới.
 • Tỉ lệ dân thành thị cao (năm 2008 chiếm 70% dân số trong các đô thị).
 • Có sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

- Đặc điểm phân bố dân cư:

 • Dân số ít, phân bố không đều.
 • Đông dân ở phía Đông và Đông Nam Ô-xtrây-li-a, Niu Di-len.
 • Thưa dân ở các đảo.

- Dân cư gồm hai thành phần chính:

 • Đa số là người nhập cư (khoảng 80% dân số).
 • Người bản địa khoảng 20% dân số.

1.2. Kinh tế

- Nền kinh tế phát triển không đều giữa các nước.

Lược đồ kinh tế của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len

 • Ô–xtrây-li-a và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển.
 • Các nước còn lại là những nước đang phát triển.

- Khoáng sản tập trung nhiều trên các đảo ở Tây Thái Bình Dương

- Có rất ít đất trồng trọt

- Các ngành kinh tế chủ yếu:

 • Khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.
 • Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước.

2. Luyện tập

Câu 1: Phân tích trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở châu Đại Dương.

Gợi ý trả lời

- Trình độ phát triển kinh tế của các nước châu Đại Dương rất không đồng đều:

Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển hơn cả: Thu nhập bình quân đầu người cao, nhất là Ô-xtrây-li-a thu nhập bình quân đầu người 20337,5 USD/người; tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế thấp.

Pa-pua Niu Ghi- nê là quốc gia có trình độ phát triển kinh tế thấp nhất trong 4 quốc gia trong bảng số liệu: Thu nhập bình quân đầu người 677,5 USD/người; tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế vẫn còn cao chiếm 27%.

Câu 2: Nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương (năm 2001).

Gợi ý trả lời

- Nhìn chung tỉ lệ dân thành thị của châu Đại Dương khá cao: 69%.

- Tỉ lệ dân thành thị có sự chênh giữa các quốc gia:

 • Các nước có tỉ lệ dân thành thị cao: Ô-xtrây -li-a (85%), Niu Di-len (77%).
 • Các nước có tỉ dân thành thị thấp: Pa-pua Niu Ghi-nê (15%), Va-nu-a-tu (21%).

3. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các nội dung sau

 • Nắm vững đặc điểm dân cư và lịch sử phát triển kinh tế - xã hội Châu Đại Dương, đặc biệt là của Ôx-trây-li-a và Niu-di-lân.
 • Hiểu rõ mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên với sự phân bố dân cư, sự phát triển công, nông nghiệp.
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM