Địa lý 7 Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Bài học Địa lý 7 Bài 25 "Thế giới rộng lớn và đa dạng" giúp các em khám phá được sự rộng lớn của cả thế giới, biết được tên các lục địa và châu lục cũng như cách phân loại các nhóm nước trên thế giới.

Địa lý 7 Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Các lục địa và các châu lục

Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu ki lô mét vuông, có biển và đại dương bao quanh. Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về mặt tự nhiên là chính.

Châu lục là bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó.

Trên thế giới có sáu lục địa là lục địa Á - Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Ô-xtrây-li-a. lục địa Nam Cực và bốn đại dương là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo chung quanh. Sự phân chia này chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế. chính trị. Trên thế giới có sáu châu là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

1.2. Các nhóm nước trên thế giới

Trên thế giới có 6 châu lục với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau

Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia trên thế giới (năm 2000)

- Chỉ tiêu phân loại:

  • Thu nhập bình quân đầu người.
  • Tỉ lệ tử vong ở trẻ em
  • Chỉ số phát triển con người để phân loại các quốc gia và các nhóm nước.

Quốc gia phát triển có thu nhập bình quân trên 20.000USD/năm, tỉ lệ tử vong trẻ em thấp, chỉ số phát triể con người gần bằng 1.

Quốc gia đang phát triển: thu nhập bình quân đầu người dưới 20.000USD/năm, tỉ lệ tử vong trẻ em cao, chỉ số phát triển con người < 0,7.

2. Luyện tập

Câu 1: Liệt kê một số đảo và quần đảo lớn nằm chung quanh từng lục địa.

Gợi ý trả lời

Lục địa Bắc Mĩ: Đảo Grơn-len.

Lục địa Nam Mĩ: Quần đảo Ảng-ti.

Lục địa Phi: Đảo Ma-đa-ga-xca.

Lục địa Á - Âu: Đảo Anh, đảo Ai-xơ-len, đảo Ai-len

Lục địa Ô-xtrây-li-a: Đảo Niu Ghi-nê.

Lục địa Nam cực: Đảo Đất Lửa.

Câu 2: Kể tên các đại dương bao quanh từng lục địa.

Gợi ý trả lời

Tương ứng với 6 lục địa trên bản đồ thế giới: Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Phi, Ả - Âu, Ô-xtrây-li-a, Nam Cực có các đại dương bao quanh từng lục địa như sau: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

3. Kết luận

Qua bài học này, các em học sinh cần lưu ý các nội dung chính như sau

  • Nắm được sự phân chia thế giới thành các lục địa, châu lục.
  • Nắm vững một số khái niệm cần thiết: Thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong ở trẻ em, chỉ số phát triển con người.
  • Biết cách sử dụng những khái niệm đó để phân loại nước trên thế giới.
  • Tham khảo thêm

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM