Địa lý 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Bài thực hành Địa lý 7 Bài 61 "Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu" giúp các em củng cố kĩ năng xác định vị trí các quốc gia trên bản đồ, khai thác tính toán các thông tin cho trước và biết cách vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế.

Địa lý 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu

- Củng cố kiến thức về vị trí các nước châu Âu thông qua quan sát lược đồ.

- Tìm hiểu về cơ cấu kinh tế của một số quốc gia thuộc châu Âu.

- Kĩ năng quan sát lược đồ, xác định vị trí chính xác

- Kĩ năng đọc, phân tích và vẽ biểu đồ.

1.2. Chuẩn bị

- Lược đồ các nước châu Âu

- Thước kẻ, com pa.

- Tập bản đồ, sách giáo khoa, vở ghi chép.

2. Nội dung tiến hành

2.1. Xác định vị trí một số quốc gia trên lược đồ

Quan sát hình 61.1, hãy:

- Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu.

- Xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu

Hình 61.1: Lược đồ các nước châu Âu

Gợi ý trả lời

- Bắc Âu gồm: Ai-xơ-len, Na Uy, Thuỵ Điển, Phần Lan.

- Tây và Trung Âu gồm: Anh, Ai-len, Pháp, Đức, Ba Lan, Xlô-va-ki- a, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Áo, Thuỵ Sĩ

- Nam Âu gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Crô-a-ti-a, Xéc-bi, Hec-xê-gô-vi-na, Môn-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-ni-a, Hi Lạp.

- Đông Âu gồm: Lat-vi-a, Lít-va, E-xtô-ni-a, Bê-la-rut, U-crai-na, Môn-đô-va, Liên bang Nga.

- Vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu

  • Khu vực Bắc Âu: Thụy Điển, Phần Lan
  • Tây và Trung Âu: Đan Mạch, CHLB Đức, Hà Lan, Anh, Ai len, Pháp, Bỉ, Áo, Lúc-xăm-bua.
  • Đông Âu: Ba Lan, Séc, Xlô-va-kia, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, E-xtô-nia, Lát-via, Lít-va
  • Nam Âu gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-lia, Hi Lạp, Xlô-ven-ni-a, Man-ta, Síp Crô-a-ti-a.

2.2. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

- Xác định vị trí của các nước Pháp và U- crai-na trên bản đồ. Hai nước này thuộc các khu vực nào ở châu Âu?

- Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

- Qua biểu đồ, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na.

- Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

- Nhận xét về trình độ phát triển của Pháp và U-crai-na.

Gợi ý trả lời

- Xác định vị trí của các nước Pháp và U- crai-na trên bản đồ:

  • Pháp thuộc khu vực Tây Âu, U-crai-na thuộc khu vực Đông Âu

-Vẽ biểu đồ

- Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na qua biểu đồ

  • Pháp: Tỉ trọng của dịch vụ trong tổng sản phẩm trong nước khá cao (70,9%); tỉ trọng của nông, lâm, và ngư nghiệp rất thấp (3,0%). Đây là biểu hiện của nước có trình độ phát triển kinh tế cao.
  • U-crai-na: Tỉ trọng của nông, lâm và ngư nghiệp còn khá cao (14%); tỉ trọng của dịch vụ tương đối thấp (47,5%). Đây là biểu hiện của nước có trình độ phát triển kinh tế ở mức chưa cao.

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Xác định được vị trí các quốc gia của châu Âu theo từng khu vực.
  • Biết cách vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế (trong bài học là biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina).
Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM