Địa lý 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Bài thực hành Địa lý 7 Bài 53 "Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu" giúp các em học sinh củng cố kiến thức về khí hậu và các kiểu môi trường tự nhiên ở một số vùng thuộc châu Âu; đồng thời tiếp tục thực hành kĩ năng phân tích, nhận xét lược đồ, biểu đồ.

Địa lý 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu

- Củng cố kiến thức về đặc điểm khí hậu của các kiểu môi trường ở một số vùng châu Âu

- Nêu được các kiểu khí hậu châu Âu

- Đọc và khai thác các thông tin lược đồ, biểu đồ

- Phân tích, nhận xét lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

1.2. Chuẩn bị

- Bản đồ tự nhiên châu Âu

- Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở một số vùng châu Âu

- Sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng châu Âu

- Sách giáo khoa, tập bản đồ, vở ghi chép

2. Nội dung tiến hành

2.1. Nhận biết đặc điểm khí hậu

Quan sát hình 51.2, cho biết:

Hình 51.2: Lược đồ khí hậu châu Âu

- Vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len ?

- Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng 1, nhận xét nhiệt độ châu Âu vào mùa đông.

- Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu và so sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu đó.

Gợi ý trả lời

- Ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len là do ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy qua, mang nhiều hơi ẩm từ biển vào, gây mưa.

- Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng 1, nhận thấy: mùa đông nhiệt độ giảm dần từ ven biển vào nội địa.

- Châu Âu có 4 kiểu khí hậu:

  • Ôn đới lục địa chiếm diện tích nhiều nhất.
  • Ôn đới hải dương chiếm diện tích thứ hai.
  • Khí hậu địa trung hải chiếm diện tích thứ ba.
  • Khí hậu hàn đới chiếm diện tích ít nhất.

2.2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Phân tích các biểu đồ hình 53.1, theo trình tự:

Hình 53.1: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng châu Âu

- Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

- Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa.

- Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí do.

- Xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

Gợi ý trả lời

- Xếp các kiểu biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) theo từng cặp như sau

A – D

B – F

C - E

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Củng cố cách nhận biết đặc điểm khí hậu ở từng môi trường (ba kiểu môi trường)
  • Biết được môi trường tương ứng với loại rừng thích hợp
  • Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận xét biểu đồ, lược đồ nhiệt độ và lượng mưa
Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM